Advansor

Fiskauktionshall säljer 600 kW per dag till fjärrvärme

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Thyborøn fiskauktion
Segment: Bearbetningsanläggning
Bakgrund: Byte till naturliga köldmedier
Produkter: CuBig med värmeåtervinning, chillermodul och permanentmagnetmotorer

UTMANING

> Thyborøn Fiskauktion, Danmark

> Använde R404 (GWP 3922) och R22 (GWP 1810) och ville
gå över till naturliga köldmedier för ökad hållbarhet

> Behövde en komplett klimatlösning för kylning, frysning och uppvärmning

 

LÖSNING

385 kW kylning
> Håller 0 °C inom auktionsområdet
> Utnyttjar 2 500 l buffertkapacitet

40 kW frysning
> 690 m3 frysrum vid -18 °C
> Flingismaskin som producerar 7 000 kg is om dagen

450 kW värmeåtervinning
> 100 kW för rengöring
> Avfrostning av tysta kylare
> Utnyttjar 2 500 l buffertkapacitet

Försäljning av värme till fjärrvärmenätet
> I genomsnitt 600 kWh per dag
> Toppar på ca 2,15 MWh