Advansor

2-dagars teknisk utbildning

DAG 1

08.00–08.30 Välkommen + introduktion i Training Center
08.30–11.00 Advansor utbildningsaggregat – PI-D + aggregat°genomgång av utbildningsaggregat
11:00–12:00 Lunch
12:00–13:00 Kontroller – Säkerhetsinställningar
13:00–14:00 Kontroller – Navigering i Supervisor programvara
14:00–14:15 Kaffepaus
14:15–15:30 Rundtur på fabriken
15:30–16:00 Diskussion + frågor
16:30–18:30 Tapas-middag i Advansors matsal

 

DAG 2

08:00–10:00 Felsökning
10:00–10:30 Oljesystem + felsökning
10:30–11:30 Nedpumpning + drift med aggregat
11:30–12:30 Lunch 
12:30–13:30 Värmeåtervinning
13:30–13:45 Kaffepaus 
13:45–14:30 Kapacitetsreglering + CR II
14:30–15:30 Diskussion, frågor + Drift med aggregat
15:30–15:45 Tack för ditt deltagande

Mats Olsson & Mads S. Jensen

2-dagars teknisk utbildning i svenska / 12.-13 november 2024

12. november 2024 8:30 — 13. november 2024 16:00
Presenterat av Mats Olsson & Mads S. Jensen
14 Sittplatser kvar
Hålls vid: Advansor A/S - Rosbjergvej 7a, DK-8220 Brabrand, Denmark

Advansor 2-dagars teknisk utbildning ger dig en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om Advansor-aggregatens funktioner och struktur.

€950

Advansor 2-dagars teknisk utbildning ger dig en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om Advansor-aggregatens funktioner och struktur.

€950

Piotr Lakomiec

2-day technical training in English / 17.-18 September 2024

17. september 2024 8:30 — 18. september 2024 16:00
Hosted by Piotr Lakomiec
6 Seats remaining
Held at: Advansor A/S - Rosbjergvej 7a, DK-8220 Brabrand, Denmark

Advansor 2-day technical training gives you a basic theoretical and practical knowledge of Advansor racks’ functions and structure.

€950

Advansor 2-day technical training gives you a basic theoretical and practical knowledge of Advansor racks’ functions and structure.

€950

2-dagars teknisk utbildning 

Advansors 2-dagars tekniska utbildning, ger dig och dina kollegor/medarbetare en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om Advansors aggregats struktur och funktioner.

Vi är redo att utveckla din kompetens och ge dig praktisk erfarenhet. Du kommer att utbildas i Advansors transkritiska koldioxidsystem och få en större inblick i vårt produktsortiment.

Vi har byggt ett komplett utbildningscenter, med ett speciellt utformat Advansor CuBig-aggregat med flera styrsystem, som Danfoss, Wurm, Carel och fler. Därmed får du specifik erfarenhet, som du kan använda i din vardag.

Den tekniska och praktiska utbildningen, ger dig en teoretisk genomgång, som gör att du får ett bättre självförtroende att arbeta med Advansors aggregat.

KURSER I ADVANSORS UTBILDNINGSCENTER

Kurserna kommer att ske i Advansors utbildningscenter. Det kommer att vara en hel del information och praktisk erfarenhet, där du självklart får möjlighet att ställa frågor.

TEORI OCH PRAKTIK

Det är en del av Advansors DNA, att ha en nära koppling mellan teori och praktik. Det är också därför vi har ett aggregat i rummet.

TRÄNINGSAGGREGAT

Advansors träningsaggregat. Se och hör det köra. Testa det!

STÄLL FRÅGOR

Våra instruktörer vägleder dig genom aggregatets funktioner, komponentval och mer. Detta är din chans att få värdefulla tips och lära dig bästa praxis.

COOL WITH CO2

När du har avslutat kursen, får du ett diplom som visar din nya kompetens. Vi vill dock att du lämnar vår utbildning med mer än endast nya affärskontakter och en bit papper. Förtroende för koldioxid.

INFORMATION OM KURSEN

Vår kurs är uppdelad i två delar. En dag med teori och en dag med praktiska övningar i vårt testlabb. Det kan vara maximalt 15 deltagare i varje kurs.

Några frågor? Du kan kontakta oss training@advansor.com