Advansor

Hållbarhet ingår i vårt dna

De globala målen från FN fungerar som en ledstjärna för Advansor. Mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringen är extra viktigt för Advansor och är en naturlig del av företaget. Vårt mål är att vara en koldioxidneutral tillverkare och arbetsplats senast 2025.

BREV FRÅN VÅR VD

Hållbarhet och ekonomisk tillväxt, kan gå hand i hand. Advansor är ett bevis på det. Vårt nästa ambitiösa mål, är att bli koldioxidneutrala senast 2025 och att fördubbla intäkterna på kort sikt.
Ju bättre vi lyckas - desto bättre är det för klimatet.

 

Läs brevet här

ADVANSOR OCH HÅLLBARHET

Hållbarhet är en del av vårt DNA och vi har ett tydligt uppdrag: Vi designar och producerar världens bästa hållbara klimatlösningar som kombinerar kyla, frysning, luftkonditionering och uppvärmning med enbart det naturliga köldmediet CO2

Se våra videor om hur du kan implementera hållbarhet i praktiken – från FN:s mål för hållbar utveckling till naturliga köldmedier.

SE VÅRA FILMER

VI HAR BANAT VÄGEN

Vi har alltid haft uteslutande fokus på koldioxid och vi kommer fortsätta att ha det i framtiden och för vår framtid. Vi har ett brett utbud av produkter med detta naturliga köldmedium. Vi tillverkar själva våra system i Danmark och Polen, där vårt unika kännetecken har ett samarbete mellan design och produktion. Vi har ett internationellt kundtjänstnätverk i över 30 länder.

Vi har banat en väg för kommersiell försäljning av klimatlösningar med koldioxid. Vi är stolta över att kunna leverera hållbara kylsystem med avancerad teknik till konkurrenskraftiga priser.

Globala målen från FN fungerar som en ledstjärna för Advansor. Mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringen är extra viktigt för Advansor och är en naturlig del av företaget.

Vi drivs av teknik, kunskap och en vilja att vinna – både som ett team och i ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer.

VARFÖR NATURLIGA KÖLDMEDIER


Kylning och uppvärmning är grundläggande i vårt moderna samhälle. Hållbar kylning och uppvärmning är avgörande för en hållbar utveckling. Utan det kan vi inte uppnå FN:s mål.

Alla klimatsystem behöver ett köldmedium för att transportera värme och kyla från en plats till en annan. Vissa köldmedier kan dock skada klimatet och/eller miljön.

HFC-medier förstör eventuellt inte ozonlagret men har ett mycket högt GWP-värde (Global Warming Potential). R404a har till exempel ett GWP-värde på 4 000 kg CO2. 1 kg R404a motsvarar att köra 30 000 km i en VW Passat.

HFO:er har visserligen ett lågt GWP-värde, men på grund av fluorsammansättningarna är dessa köldmedier skadliga för atmosfären, ozonskiktet och grundvattnet.

Naturliga köldmedier som koldioxid är de enda köldmedier som är giftfria, inte förstör ozonskiktet, inte skadar dricksvattnet och har ett GWP-värde på 1.

Drawdown-projektet visar att kylhantering och alternativa köldmedier är bland de tio viktigaste faktorerna för att minska utsläppen globalt. Det har större inverkan än återställning av regnskog, utbyggnad av landbaserade vindkraftverk och återvinning. Och lösningarna finns tillgängliga idag.

Cool With CO2

Koldioxid är ofta förknippat med global uppvärmning. Men vi håller huvudet kallt. Bokstavlig talat. Koldioxid är nämligen det mest klimatvänliga kylmedel:

> Det är giftfritt

> Det påverkar inte ozonlagret

> Det bidrar inte till den globala uppvärmningen

> Det är mycket energieffektivt

Det är därför vi är ’cool with CO2

HÅLLBARHET ÄR VÅR LEDSTJÄRNA

Globala målen från FN fungerar som en ledstjärna för Advansor. Att bekämpa klimatförändringarna, är en viktig del för Advansor och företagets kärnverksamhet. Utöver det, arbetar vi aktivt med ytterligare tre globala mål.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_6

Vi vill skydda vårt grundvatten. Vi erbjuder kyl- och värmesystem som kan konkurrera med de senaste kemiska kylmedierna (HFO), som undersöks för att ha förorenat dricksvatten.

 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_7

Kylning och luftkonditionering kräver mycket energi. Kylsystemen med koldioxid har aldrig varit mer energieffektiva och vi strävar efter att matcha eller överträffa aggregat med onaturliga kylmedier. Vårt ISO-kvalitetssystem omfattar även energihantering.

 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12

Vi ”gör mer med mindre”. Vi minskar den totala miljöpåverkan, genom att minska paketeringen, sopsortera och samla in överblivet material från produktionen. De ansvarsfulla initiativen vi har tagit i våra produktionsanläggningar, inkluderar bland annat att lödning sker med närproducerad vätgas och att de interna transportfordonen är eldrivna.

 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_13

Köldmedier spelar en stor roll i kampen mot klimatförändringarna. Störst skillnad gör vi - med världens bästa och hållbara klimatlösningar, med koldioxid som köldmedium.

Läs mer om våra klimatåtgärder

ISO 50001

Vi är stolta över att vi har certifierats enligt ISO 50001 när det gäller utformning, produktion och försäljning av CO2-klimatlösningar. Att implementera energihantering är ett viktigt steg för oss när det gäller att uppnå vårt mål att vara koldioxidneutrala till 2025 och därmed hjälpa våra kunder att uppnå sina klimatmål. ISO 50001-certifikat

Race To Zero

Vi är stolta medlemmar i Race to Zero, där alla medlemmar är engagerade i samma mål: att minska utsläppen, i alla omfattningar, snabbt och rättvist i linje med Parisavtalet, med transparenta åtgärdsplaner och robusta kortfristiga mål.

The Climate Pledge

Vi är stolta över att ha skrivit under The Climate Pledge. Vi vill åta oss att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp. Inte 2040 eller 2030 – men 2025.

Nej till PFAS

Vi är stolta över att ha skrivit under ”Nej till PFAS”, ett initiativ under PFAS-rörelsen som initierades av miljöorganisationen Chemsec.

Vi säger ja  naturliga köldmedier som CO2 eftersom vi bryr oss om hållbarhet.

MÄNNISKOR, PLANETEN OCH VINST

Vi har ett nybyggt huvudkontor som innehåller 10 000 kvadratmeter produktion, kontor, laboratorier och ett utbildningscenter.

Det är ett resultat av globala prioriteringar, där vi balanserar ekonomisk tillväxt, miljöarbete och sunda arbetsvillkor.

Vi strävar efter att bli koldioxidneutrala senast 2025.För att uppnå det, är våra byggnader en nödvändig del. Vårt nya huvudkontor och fabrik i Århus, är förexempelvis en energisnål byggnad. Uppvärmning sker med koldioxidneutral fjärrvärme och luftkonditionering sker med ett koldioxidsystem.

HÅLLBARHET PÅ ADVANSOR


För oss är en god arbetsmiljö, en viktig del av hållbarheten. Därför har vi investerat i eldrivna truckar, lödning med vätgas, massiv ljudisolering och den mest effektiva extraheringen på marknaden.

Varje steg i rätt riktning, är viktigt när det gäller hållbarhet. Vi slänger skräpet på en plats, istället för att ha en papperskorg vid varje skrivbord. Vi prioriterar lätt åtkomst för de som cyklar, springer eller går. Med vårt gym och duschfaciliteter, gör det att träning enkelt blir en del av vardagen. Vi har även gjort det enkelt för dom som kör el- eller hybridbilar, då 20% av våra parkeringsplatser har laddare.

Vi är glada över att ha en matsal som serverar hälsosam, lokal och hållbar mat varje dag.

Naturligtvis finns det en mängd saker som vi inte lägger märke till i vardagen. Såsom neutral uppvärmning med koldioxid, bivänlig plantering och mattor med Cradle to Cradle-certifiering. Det känns likadant, men som gör en stor skillnad.

Många av idéerna för vår hållbara arbetsmiljö togs fram tillsammans med våra anställda. Det är så #weareadvansor fungerar i vardagen.

MÖT ADVANSOR OCH VÅR VISION ATT UTFORMA OCH PRODUCERA DE HÅLLBARASTE KLIMATLÖSNINGARNA