Advansor

VÅR INTEGRITETSPOLICY

För våra kunder och andra berörda personer.

Din integritet är viktig för oss. Bekanta dig med vår integritetspolicy, för att få mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1. När vi överför dina sparade personuppgifter, från ditt ursprungliga land där det har lagrats, skyddar vi dina uppgifter med ett urval av tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder.

 2. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, när du interagerar dig med oss. Vi tillhandahåller dina uppgifter, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar reklamation eller loggar in på vår kundportal. Dessutom samlar vi in uppgifter automatiskt, genom att använda cookies.

 3. Dina personuppgifter kommer bli sparade, i det syften som anges i denna policy. På grund av juridiska krav, kan vi bli skyldiga att behålla en del uppgifter under en längre period.

 4. Vi använder dina personuppgifter, för att säkerställa att du får bäst möjliga användar-/kundupplevelse. Med det, avser vi att förbättra vår kundservice, våra produkter eller utbildning på plats.

 5. Vi vidtar olika åtgärder för at se till att dina personuppgifter är skyddade, med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. 

 6. Vi kan dela med oss av dina uppgifter om det krävs enligt lag, om du accepterar eller för att hjälpa oss att ge dig den service du önskar.

 7. Vi vill att du följer upp och kontrollerar dina uppgifter. Vänligen se till att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta.

 8. Vår integritetspolicy gäller i alla länder där Advansor A/S eller tillhörande dotterbolag är verksamma.

 

De sammanhang då vi registrerar dina personuppgifter?
 

Nedan följer en förklaring om hur vi samlar in och i vilket syfte vi använder dina personuppgifter. Till exempel när du:

 • besöker eller använder våra hemsidor, applikationer eller sociala mediekanaler
 • beställer eller köper våra produkter/tjänster
 • prenumererar på våra nyhetsbrev
 • kontaktar Advansor
 • deltar i våra affärsevenemang (såsom utbildning, webbseminarier osv.)


eller på annat vis interagerar med oss (direkt eller indirekt) i egenskap av konsument, företagskund, partner, (under) leverantör, entreprenör eller annan person i en affärsrelation med oss.

Information som vi samlar in

Kontaktuppgifter 

 • E-post, telefonnummer, adress, land, företag, kontoinloggningsinformation
 • Inloggnings-ID, lösenord eller andra säkerhetskoder
 • Bilder och/eller videor från vilka du kan identifieras
 • Billeder, der er uploadet til Advansor-konti, eller som på anden vis er leveret til os

Finansiella uppgifter

 • Bankkontouppgifter, om du är kund eller leverantör


All annan information som du väljer att förse oss med på Advansor A/S och närstående organisationer

 • Feedback, åsikter, recensioner, kommentarer, uppladdade filer, intressen, information som tillhandahålls för vår kundkännedom

Information vi samlar in automatiskt

Om du besöker eller använder vår hemsida, prenumererar på våra nyhetsbrev eller interagerar med oss via våra digitala kanaler. Utöver den information du förser oss med direkt, kan vi samla in information som skickas till oss via din dator, mobiltelefon eller annan internetåtkomst.
Vi kan till exempel inhämta:

Enhetsinformation

Maskinvarumodell, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, operativsystemversion eller inställningar för den enhet du använder, för att komma åt tjänsterna och enhetskonfiguration.

Inloggningsinformation

Tid, varaktighet och användning av våra produkter/tjänster alt. produkter och tjänster som är kopplade till våra.

Platsinformation

Din plats (fastställs från din IP-adress, Bluetooth-beacons eller identifierare eller annan platsbaserad teknik)

Andra källor

Utöver lagen, våra hemsidor, applikationer och andra kanaler, kan vi samla in information om dig utifrån andra källor. Detta kan vara offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner eller andra tredjepartsdeltagare.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter av olika syfte och affärsändamål. Nedan hittar du en mer detaljerad översikt, om våra ändamål och hur vi behandlar dom.

Bedömning och (om)granskning av (potentiella) kunder, leverantörer och/eller affärspartner

 • Utförande av kundkännedom

Ingående och genomförande av avtal

Försäljning, fakturering, leverans av produkter eller tjänster, registrering på mobila applikationer eller hemsidor, garanti, servicekommunikation, kontohantering.

Tillhandahålla support (på din begäran)

 • Tillhandahålla support via kommunikationskanaler med Advansor A/S och delaktiga medarbetare

Direktmarknadsföring 

 • E-post- och/eller elektronisk marknadsföring, marknadsundersökningar, anpassa din upplevelse genom att presentera produkter och erbjudanden tillpassat dina önskemål, intressen eller profil (t.ex. på våra webbplatser, applikationer eller i andra kommunikationskanaler)

Säkerhet och skydd av våra intressen/tillgångar  

 • Tillämpa och underhålla tekniska och organisatoriska säkerhetsmetoder, utföra interna revisioner och utredningar

Efterrättelse av juridiska skyldigheter

 • Lämna ut information till statliga institutioner eller tillsynsmyndigheter, som är tillämpat för de länder vi är verksamma i, till exempel skatte- och försäkringsavdrag, registrerings- och rapporteringsskyldigheter, efterlevnadsrevisioner, efterlevnad av myndighetsinspektioner och andra förfrågningar från statliga eller andra offentliga myndigheter, svara på rättsliga processer bland annat stämningar, rättsmedel och -åtgärder samt hantera eventuella interna klagomål eller anspråk

Försvar mot juridiska anspråk

 • Fastställande, utövande eller försvar mot juridiska anspråk som vi är eller kan bli föremål för

 
Om du väljer att inte förse oss med personuppgifter när vi ber om dom, kan de begränsa oss att ge dig full funktionalitet för våra produkter, tjänster eller system. Dessutom kan det vara begränsat att ge svar på de förfrågningar som du kan ha.

Det är ditt ansvar att se till att information du förser oss med, inte bryter mot några rättigheter mot tredje parts.

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla dina uppgifter, använder vi följande rättsliga krav:

 • Ditt godkännande (endast när det krävs eller tillåts enligt lag). Du kan upphäva ditt godkännande när som helst
 • Behovet av att upprätta ett kontrakt med dig och att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal
 • Kravet på att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter och att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk
 • Behovet av att fullfölja våra legitima intressen
 • För att säkerställa att vårt nätverk och information är säkert
 • För att administrera och generellt bedriva verksamheten inom organisationen
 • För att förhindra eller utreda misstänkta eller lagöverträdelser, brott mot ett affärsavtal eller bristande efterlevnad av våra policyer
 • För att optimera eller utöka vår marknadsföringsräckvidd och relevant kommunikation
 • Behovet av att svara på dina förfrågningar 
 • Behovet av att skydda alla personers grundläggande intressen
 • All annan rättslig grund som är tillåten enligt lokala lagar

 

Grund till att dela dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Advansor A/S-dotterbolag: med anledning av vår internationella sammansättning, kan dina uppgifter delas med till vissa av Advansor A/S-dotterbolag. Tillgång beviljas användare med behovsenlig behörighet inom Advansor;

Tjänsteleverantörer: liksom många andra företag, kan vi lägga ut vissa databehandlingsaktiviteter på betrodda tredjepartsleverantörer, för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till oss, såsom IKT-tjänsteleverantörer, konsultleverantörer, fraktleverantörer, betalningsleverantörer, plattformar för elektroniska kommunikationstjänster;

Affärspartner: vi kan dela med oss av dina uppgifter till betrodda affärspartner, så att de kan erbjuda dig de tjänster du önskar;

Offentliga och statliga myndigheter: när det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för oss att skydda våra rättigheter, kan vi dela dina uppgifter med enheter som reglerar eller har behörighet över Advansor A/S.

Professionella rådgivare och andra: vi kan dela dina uppgifter med andra parter, inklusive professionella rådgivare, såsom banker, försäkringsbolag, auditör, revisorer, advokater och andra professionella rådgivare.

Säkerhetsåtgärder när dina uppgifter sparas

För att skydda dina uppgifter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder som överensstämmer med tillämpliga lagar och bestämmelser om dataskydd och datasäkerhet, inklusive begära att våra tjänsteleverantörer använder lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten hos dina uppgifter.

Inget dataöverförings- eller lagringssystem kan garanteras vara 100 % säkert. Beroende på bästa praxis, kostnader för implementering och typen av uppgifter som ska skyddas, inför vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra risker såsom förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till dina uppgifter.

 
Var vänlig medveten om ditt ansvar

Vi vill påminna dig om att det är ditt ansvar såvitt du vet, se till att de uppgifter du förser oss med är korrekta, fullständiga och aktuella i dagens datum. 

Information om vår användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra applikationer. Vårt syfte med användning av cookies, är för att kunna behandla följande:

 • att driva, förbättra och optimera webbplatsens och användarnas upplevelse av webbplatsen och dess tjänster,
 • utföra kund- och användaranalys samt segmentering för att förbättra vår förståelse av våra användare och tillhandahålla bättre och skräddarsydda tjänster till användare, inklusive dig,
 • statistiska ändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig, med vissa lagstadgade undantag. Dessutom kan du göra invändningar mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera dina personuppgifter, om det behövs. Du kan också be oss om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att radera eller korrigera all information som är felaktig eller inaktuell, på grund av den tid som förflutit sedan den samlades in eller på grund av annan information i vår ägo.

Om du förser oss med en skriftlig begäran, kommer vi också att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen, till exempel om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller vinna ett rättsligt anspråk eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Om du inte samtycker med vår behandling av dina personuppgifter, kom då ihåg att du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

 
Klagomål

Om du har några klagomål gällande behandlingen av personuppgifter som utförs av Advansor A/S, är du välkommen att kontakta oss när som helst via marketing@advansor.dk
 

När som helst före, under eller efter den klagomålsprocess som beskrivs ovan, du kan också framföra ett klagomål/lämna in ett ärende till din lokala dataskyddsmyndighet eller andra myndigheter inom jurisdiktionen för den relevanta lokala Advansor A/S-organisationen.

 
Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy i framtiden på grund av ändringar i tillämplig lagstiftning, Advansor A/S-processer.

Kontaktuppgifter

Advansor A/S 
Rosbjergvej 7A 
DK-8220 Brabrand 

Telefon: +45 7025 0030 
E-post: marketing@advansor.dk 

Version 1.3, april 2020