Advansor

valuepack light

Enkel, kompakt och energieffektiv. Perfekt för små maskinrum och källare.

 

VALUEPACK LIGHT FAKTABLAD

Med ValuePack Light går vi ”back to basics”. Vi har designat en kompakt, energieffektiv och konkurrenskraftig lösning utan att kompromissa med den överlägsna kvalitet vi är kända för. Med andra ord: Mer valuta för pengarna.

KOMPAKT FORMAT


ValuePack Light är endast 1 570 mm högt och passar utmärkt för mindre butiker med små, tajta utrymmen och där det är svårt att komma in. 

ValuePack Light erbjuder kapaciteter på upp till 45 kW (MT)/15 kW (LT) och är förmodligen ett av de mest kompakta aggregaten på marknaden med den kapaciteten. 

 

 

 

 

130 bar som standard

 

Precis som alla andra Advansor-lösningar är ValuePack Light utformat för 130 bar som standard, vilket ger dig extra kapacitet och säkerhet, till exempel under de varma sommarmånaderna.

Utan extra kostnad får du:

> Upp till 13 % högre kapacitet i varma miljöer

> Högre säkerhet tack vare kapacitetsbuffert

> Upp till 7 % högre COP-värde i värmepumpstillämpningar

HÖGA STANDARDER – HÖG KVALITET

 

ValuePack Light är inte bara enkelt och kompakt, utan levereras även med massor av standardutrustning. Men ordet ”standard” ger inte rätt beskrivning, det skulle vara "mycket hög standard" på alla delar.

Den patentskyddade receiverkonstruktionen med suggasackumulator ingår i standardpaketet. Detta skyddar mot vätskeansamling och gör systemet mer driftsäkert.

Ett annat exempel på standardutrustning är oljeavskiljare som bidrar till mindre oljecirkulation i systemet, vilket resulterar i bättre värmeöverföring i förångaren och färre problem med oljeretur. Allt detta resulterar i ett system med hög kvalitet och driftsäkerhet.

 

BESPARING AV ENERGI VID LÅGLASTDRIFT


ValuePack Light kommer med Cylinder Unloading Technology på MT-kompressor 1 som standard. Tekniken gör det möjligt att hålla sugtrycket stabilt över tid, vilket i sin tur spar energi. 

Fördelar

> Förbättrar energieffektiviteten med hjälp av bättre kapacitetsreglering
> Under 5 % systemkapacitet
> Mycket lägre dellastfunktion leder till bättre kapacitetsreglering
> Jämnare sugtryck möjliggör för drift med högre sugtryck, vilket leder till lägre energiförbrukning


VIDEO OM CYLINDER UNLOADING TECHNOLOGY
 • STANDARDUTRUSTNING
 • Cylinderavlastningsteknik på MT1
 • Patenterad receiverdesign
 • Integrerad värmeväxlare
 • Integrerad suggasackumulator
 • Torkfilter i oljesystem
 • Oljeavskiljare
 • TILLGÄNGLIGA STYRFABRIKAT
 • Danfoss
 • Carel

 • STANDARD DESIGNTRYCK
 • Högtryck: 130 bar
 • Receivertryck: 60 bar
 • MT-sugtryck: 52 bar
 • LT sugtryck: 30 bar

 • TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV
 • Värmeåtervinning
 • Vätskeinsprutning
 • Frekvensomriktare på LT1
 • CE märkt grenrör för säkerhetsventiler
 • Dubbla säkerhetsventiler på växelventil
 • Dubbla ventiler för högt tryck och gasförbikoppling
 • Lågnivåbrytare CO2
 • 60 bar-sugledning
 • Förbikoppling av gaskylare
 • 120 bar-högtrycksnedgradering
 • 80 bar receiver