Advansor

valuepack

ENKEL DESIGN. ENKELT UNDERHÅLL. VALUTA FÖR PENGARNA.

 

LADDA NED FAKTABLAD

VÄLBEPRÖVAD OCH TESTAD


ValuePack är vår kunds absoluta favorit med över 4 000 levererade aggregat. Det har kontinuerligt utvecklats, optimerats och förbättrats under de senaste 10 åren.


UNIK RECEIVERDESIGN

Vi har utvecklat och patenterat vår egen unika receiverdesign. Till skillnad från många andra har vår receiver inbyggd suggasackumulator och värmeväxlare som ger bättre skydd mot vätskeansamling och vätska till kompressorer. Detta resulterar i ett säkert och högkvalitativt system med hög driftsäkerhet och längre livslängd.

 

 

 

130 bar som standard


Precis som alla andra Advansor-lösningar är ValuePack utformat för 130 bar som standard, vilket ger dig extra kapacitet och säkerhet, till exempel under de varma sommarmånaderna. 

Utan extra kostnad får du:

> Upp till 13 % högre kapacitet i varma miljöer

> Högre säkerhet tack vare kapacitetsbuffert

> Upp till 7 % högre COP-värde i värmepumpstillämpningar

 

FLEXIBEL OCH KOMPAKT DESIGN


Designen är optimerad med kompressorerna i ett enda lager, den elektriska panelen ovanpå och receivern till vänster om kompressorerna. I kombination med K65-rörsystem ger detta en mycket enkel, flexibel och kompakt design.

Den kompakta och låga profilen ger enkel installation i små butiker och maskinrum där utrymmet är begränsat. Med en bredd på endast 790 mm kan den passera genom normala dörröppningar.

 

KOMPLETT KLIMATLÖSNING

ValuePack kan tillhandahållas som en komplett klimatlösning som kombinerar kyla, frys, luftkonditionering och värme i ett enda system.

Med tillvalet värmeåtervinning använder ValuePack överskottsvärmen från kylprocessen för att producera högkvalitativ värme för lokaluppvärmning, varmvatten, processvärme och även försäljning till fjärrvärme. Du får värme nästan gratis, högre energieffektivitet eftersom ingen värme går till spillo och du slipper använda fossila bränslen.

Om värmeåtervinning inte kan täcka hela värmebehovet går det även att lägga till en värmepumpsfunktion.

 

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET


Trots sin kompakta storlek erbjuder ValuePack fortfarande en mängd energisparalternativ

> Parallellkompression – mindre kompressorkapacitet krävs – 5 % COP-ökning

> Cylinder Unloading Technology – låg dellastdrift – 5 % ökning av COP

> Permanentmagnetmotorer – mindre förluster och ökad motor- och kompressoreffektivitet – 5 % COP-ökning

> Low Superheat – höjer förångningstemperaturen med 4–5 Kelvin – minst 10 % energibesparing

 

 

 • STANDARDUTRUSTNING
 • Frekvensomriktare på MT1
 • Patenterad receiverdesign
 • Integrerad värmeväxlare
 • Integrerad suggasackumulator
 • Torkfilter i oljesystem
 • Oljeavskiljare
 • TILLGÄNGLIGA STYRENHETER
 • Danfoss
 • Carel
 • Wurm
 • Eckelmann

 • STANDARD DESIGNTRYCK
 • Högtryck: 130 bar
 • Receivertryck: 60 bar
 • MT-sugtryck: 52 bar
 • LT-sugtryck: 30 bar

 • VALDA TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV
 • Värmeåtervinning
 • 'Värmepumpsfunktion
 • Patenterad luftkonditioneringslösning
 • Low Superheat
 • Cylinder Unloading Technology)
 • Permanentmagnetmotorer
 • Parallellkompression
 • Frekvensomriktare på LT1
 • CE märkt grenrör för säkerhetsventiler
 • Dubbla säkerhetsventiler på växelventil
 • Dubbla ventiler för högt tryck och gasförbikoppling
 • Energimätare
 • Vätskenivåtransmitter
 • Lågnivåbrytare
 • 60 bar-sugledning
 • Receiverns konstruktionstryck ökar till 80 bar
 • Extra receiver på modul
 • Nödkylningsaggregat med CO2
 • Isolering hetgassida
 • Växelventil för gaskylarens bypassfunktion
 • Nödstopp
 • Kapsling för utomhusinstallation
  (45 graders omgivningstemperatur)
 • Kapsling med integrerad gaskylare