Advansor
SLIPP FOSSILA BRÄNSLEN

NÄSTAN GRATIS VÄRME OCH INGET BEHOV AV FOSSILA BRÄNSLEN


Med en klimatlösning använder du överskottsvärmen från kylningsprocessen för att producera värme för rumsuppvärmning, varmvatten, processuppvärmning eller till och med för försäljning till kraftnätet. Detta har flera fördelar:

> Uppvärmning nästan gratis

> Högre energieffektivitet eftersom ingen värme går till spillo

> Inga fossila bränslen

 

SE ANIMERING

ENERGIBESPARING OCH MINDRE INVESTERINGAR

LÄGRE TOTALKOSTNAD


Genom att kombinera kylning, frysning, luftkonditionering och uppvärmning i ett och samma system får du även en lägre totalkostnad:

> Lägre investering

> Snabbare installation

> Mindre underhåll

> Minskad energiförbrukning

> Mer utrymme för verksamheten

 

SE ANIMERING

FÖRSÄLJNING AV ÖVERSKOTTSVÄRME TILL FJÄRRVÄRMENÄTET

PROCESSINDUSTRIN


För processindustrin erbjuder en kombinerad lösning exempelvis:

> Kylning och frysning för produktionsprocesser och personalkök

> Luftkonditionering för kontoren

> Uppvärmning för produktionsprocesser och personalutrymmen

 

LÄS OM KUNDCASET MED FISKAUKTIONSHALLEN

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING MED 63 %

HOTELL


För hotell ger klimatlösningen till exempel:

> Kylning och frysning för köket

> Luftkonditionering för hotellrummen

> Uppvärmning av pool, hotellrum och duschar

 

LÄS OM KUNDCASET MED SCANDICS VÄRMEPUMP

50 % ENERGIFÖRBRUKNING

LÖSNING FÖR LIVSMEDELSHANDELN


Fördelar med klimatlösning för snabbköp, lågprisbutiker och stormarknader:

> Kylning av kyldiskar

> Frysning för frysutrymmen

> Luftkonditionering för butiken

> Uppvärmning av butik och varmvatten

 

LÄS OM KUNDCASET MED SPAR SNABBKÖP

KUNDCASE

Klimatlösningar kan användas i en mängd olika tillämpningar inom livsmedelshandel, industri, kommersiella byggnader, distributionscentraler och fjärrvärme

HITTA KUNDCASE

MÖT ADVANSOR OCH VÅR VISION ATT UTFORMA OCH PRODUCERA DE HÅLLBARASTE KLIMATLÖSNINGARNA