Advansor

Värmepumpar

HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV VÄRME 

 

Värmepump Faktablad

 

 

BASERAD PÅ NATURLIGA KÖLDMEDIER


Alla Advansor värmepumpar är baserade på det naturliga köldmediet CO2. Naturliga köldmedier regleras inte av EU:s F-gasdirektiv, som har beslutat att fasa ut kemiska köldmedier.

Naturliga köldmedier som CO2 är de enda köldmedier som är giftfria, inte förstör ozonskiktet, inte skadar dricksvattnet och har ett GWP-värde på 1.

Att investera i en CO2-värmepump är därför inte bara ett hållbart utan också ett framtidssäkert val.

LUFT/VATTEN- OCH VATTEN/VATTEN-VÄRMEPUMPAR UPP TILL 10 MW

 

Våra konfigurerbara CO2-värmepumpar levererar från 150 kW upp till 3 MW i en enda enhet och upp till 10 MW parallellt med antingen luft eller vatten som värmekälla.

Vi använder endast kända komponenter av hög kvalitet och utför fullständiga komponent- och systemtester i vårt eget R & D laboratorium.

Alla värmepumpar är CE-märkta och fabrikstestade för snabb och enkel installation.

 

 

1:1 BYTE AV OLJE ELLER GASPANNA

 

Med CO2-värmepumpar är det enkelt att ersätta befintliga gas- och oljepanna med ett fossilfritt och hållbart alternativ.

Många byggnader med traditionella värmesystem har utformats för höga temperaturer (<85 °C). CO2-värmepumpar kan leverera höga vattentemperaturer på upp till 85 °C och därmed enkelt ersätta befintliga gas- och oljepannor. 

85 °C VATTEN I ALLA KLIMAT

Advansors CO2-värmepumpar kan leverera vattentemperaturer på upp till 85 °C, vilket gör dem idealiska för uppvärmning, varmvatten och processvärme. Även i kalla klimat.

HÖGT COP

 

En unik egenskap hos CO2-värmepumpar är det höga COP-värdet i system där det krävs stor skillnad mellan inlopps- och utloppstemperatur.

CO2-värmepumpar kräver därför mindre flöde och därmed mindre rör och mindre cirkulationspumpar. Resultatet är lägre elförbrukning och högre COP.

 

 

 

SMART DRIFT


Advansors CO2-värmepumpar använder en smart styrenheter för att undvika toppar i nätbelastningen och förskjuta belastningen till tider då nätet bäst kan hantera den.

Värmelagring
CO2-värmepumpar kan utrustas med bufferttankar för att lagra värme för att täcka behovet vid perioder med hög belastning.

Snabb att starta och stoppa
Snabbstart och -stopp tack vare effektiv reglering av kompressorerna.

Högt COP
CO2-värmepumpar producerar mer energi än de förbrukar och minskar därmed den totala belastningen på elnätet.

ENERGISPAR-ALTERNATIV

 

För extra energieffektivitet kan våra värmepumpar levereras med ett antal energisparalternativ

Parallellkompression
Mindre kompressorkapacitet krävs – 5 % COP-ökning

Cylinderavlastningsteknik (Cylinder Unloading Technology)
Lägre dellast – 5 % COP-ökning

Permanentmagnetmotorer
Lägre förluster och förbättrad motor- och kompressoreffektivitet – 5 % COP-ökning

Ejektorteknik
Högre sugtryck på kompressorerna – optimering av kapacitet och COP

 

KUNDCASE

Vi konstruerar och tillverkar CO2-värmepumpar för många olika segment, inklusive fjärrvärme, byggnader och livsmedels- och dryckesindustrin.

PIONJÄRER INOM CO2-VÄRMEPUMPAR

2006 grundades Advansor och vi var pionjärer inom tillverkning av värmepumpar baserade på det naturliga köldmediet CO2.  Därför har vi kompetensen att förse dig med de bästa hållbara och energieffektiva CO2-värmepumparna.