Advansor

SCANDIC HELL MINSKAR ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED 63 % TACK VARE VÄRMEPUMP


Byggnader som hotell med komplexa system för värme och kyla, och med stor varmvattenförbrukning, kan ofta spara stora mängder energi vid implementering av kombinerade värme- och kyllösningar.

Varmvatten står normalt för 40-70 % av ett hotells totala energianvändning, med två toppar: tidig morgon och sen kväll.

Genom att utnyttja överskottsvärmen från kylning till varmvatten och rumsuppvärmning kan man uppnå stora energibesparingar. Dessutom blir installationskostnaderna mindre eftersom ingen gaspanna behövs.

SteelX

Fakta

Segment: Hotell
Slutkund: Scandic Hell Hotel
Installatör: Kelvin AS
Bakgrund: Minskning av energiförbrukningen
Produkt: SteelXL 4x0 och Chiller-modul

44 % AV DE YNGRE GÄSTERNA FÖREDRAR MILJÖVÄNLIGA HOTELL

Advansor började bygga värmepumpar från starten och har lång erfarenhet av den här typen av anläggningar. Dessutom är det en mycket hållbar lösning som använder det naturliga köldmediet CO2 som blir kvar inne i aggregatet utan att släppas ut i atmosfären.

Och eftersom det inte behövs någon gaspanna eller liknande minskas användningen av fossila bränslen.

LÖSNING

> Kombinerad kyl-, värme- och luftkonditioneringslösning med värmeåtervinning, chiller-modul och vattenkyld gaskylare

> Värmelagring ger en buffert som täcker extra behov under perioder med hög belastning

> CO2 är en idealisk naturlig vätska för värmepumpssystem och kommersiella kylaggregat

> Lägre energiförbrukning, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan

> SteelX värmepump

Resultat

63 % minskad energianvändning för uppvärmning och kylning de första två åren. För ett genomsnittligt hotell innebär det en minskning av den totala elanvändningen med 44 %.