Advansor


Nödkylningsaggregat med CO2 som köldmedium

SE DEN FANTASTISKA FÖRVANDLINGEN FRÅN GAMMALT TILL NYTT
Cool with CO2

ETT ENDA KÖLDMEDEL

CO2 som köldmedium har ingen påverkan på miljö eller klimat, och Advansors starka
fokus på att utveckla energieffektiva system ger lägsta möjliga energiförbrukning.

Vår kärnkompetens är helt enkelt CO2

EN MILJÖVÄNLIG OCH KOMPAKT Nödkylningsaggregat

Nödkylningsaggregat hindrar förlust av köldmedium, då den upprätthåller trycket i systemet om aggregatet skulle drabbas av ett nödstopp.

Advansors nya CO2-baserade nödkylningsaggregat ger en lösning med naturligt köldmedium som minskar ert CO2-avtryck och stärker er gröna profil. Ofarlig, giftfri, brandsäker − en ren CO2-lösning.

Mycket kompakt och monteras direkt på receivern, vilket gör den mycket enkel att installera. Allt ryms inuti aggregatramen och är fullständigt fabrikstestat, vilket sparar värdefull installationstid.
Det innebär också att det är lätt att transportera och ryms inuti en kapsling.

Plug & Play

ENKEL INSTALLATION

Nödkylningsaggregat är direkt ansluten till mottagaren för snabb och enkel installation. Det är nu också möjligt att installera enheten i en kapsling. UPS-driven, 230 V och låg strömförsörjning. Lätt att tycka om.

 

Specifikationer

Design temperatur: 150°C

Konstruktionstryck: 130 bar

Strömförsörjningen:

 • 230V/1 fas + N + PE/50-60Hz (TN-S system)
 • 230V/2 fas + PE/50-60Hz (TN-S system)


Brytare säkring: 10 Amp.

Märkström: 1,8 Amp.

Energiförbrukning under drift: 400 W

FÖRDELAR FÖR ER


Nödkylningsaggregat med naturligt köldmedium

 • Ett enda köldmedium: CO2
 • Hållbar lösning
 • Miljövänlig, brandsäker och giftfri

Kompakt plug & play-lösning

 • Ansluts direkt till receivern
 • Inga anslutningar, vilket sparar installationstid på plats
 • 230 V-installation
 • Körs med UPS
 • Låg strömförsörjning

Integrerad aggregatdesign

 • Enkel installation och transport
 • Går att installera i kapsling och avger ingen värme

Patentsökt

 

*Nödkylningsaggregat säljs endast tillsammans med Advansor rack ValuePack (med oljeavskiljare), ValuePack II, CuBig eller SteelX/XL

HÅLL DIG UPPDATERAD OM HÅLLBARA KYL- OCH VÄRMELÖSNINGAR FÖR LIVSMEDELSHANDEL, KOMMERSIELLA BYGGNADER OCH INDUSTRI

 

REGISTRERA DIG FÖR NYHETSBREV