Advansor

Våra värderingar

Varje utandning från oss människor innehåller i genomsnitt 3–4 % CO2. På Advansor innehåller den förmodligen ännu mer på grund av vår passion för hållbara kylsystem med CO2. Vårt arbete hjälper inte bara klimatet utan även våra kunders ekonomi.

På Advansor lägger vi stor vikt vid våra tre kärnvärderingar: Ambition, samarbete, hållbarhet. Läs mer om var och en av de tre värderingarna och vad de innebär i vardagen på Advansor.

Ambition  

Vi är ambitiösa i allt vi gör och strävar alltid efter att bli bättre. Hög kvalitet, hög prestanda och att göra vårt yttersta är självklarheter för oss. Bra kan stå i vägen för utmärkt.  

 

 • Optimerat produktsortiment för snabb leverans och enkel installation 
 • Fabriksprogrammerat och testat 
 • 100 % tillförlitlighet 
 • FoU och laboratorium för testning av egna mekaniska och elektriska konstruktioner, verktyg och innovativ teknik 
 • Trycktestkammare och certifiering för att kunna CE-märka våra produkter  

Samarbete 

Vi värdesätter mångfald och goda relationer med kunder, leverantörer och kollegor. Vi är lätta att arbeta med och alla initiativ genomförs med stort engagemang av ett öppet team med över 20 olika nationaliteter  

 

 • Support och dokumentation på 10 språk  
 • 20 nationaliteter 
 • Kundportal online, kostnadsfria webbinarier   
 • Utbildningscentrum och tekniska onlineutbildningar 
 • Service dygnet runt  
 • Flexjobb, flexibla arbetstider, lärlingar, studenter   
 • Teknologier och metoder som utvecklats tillsammans med alla medarbetare  

Hållbarhet  

FN:s globala hållbarhetsmål fungerar som en ledstjärna för Advansor. Mål nummer 13, klimatåtgärder, är extra viktigt för Advansor och utgör en naturlig del av företaget. Vårt mål är att vara en CO2-neutral tillverkare och arbetsplats senast 2025. 

 

 • Fullt fokus på störst CO2-portfölj  
 • ISO 50001-certifierade 
 • Medlem i Climate Pledge och RaceToZero 
 • Gratis laddning för elbilar och eldrivna interna transporter 
 • CO2-neutral värme 
 • Hållbara produktionsprocesser, t.ex. vätgaslödning 
 • Utmärkt arbetsmiljö  
 • Minimera svinn + noll matsvinn  
 • Ekologiska och vagga-till-vagga-certifierade material i byggnader