Advansor
MAXIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

ULTRA-LOW SUPERHEAT MODUL


Ultra-Low Superheat-modulen gör att förångarna kan köras med mycket låg överhettningsinställning utan risk för att flytande CO2 återvänder till kompressorerna. Normalt kan sugtrycket öka med cirka 4–5 Kelvin, vilket ger cirka 10 % energibesparing.

Den här tekniken ger dig marknadens mest energieffektiva lösning.

 

Fördelar

> Ökar förångningstemperaturen med 4–5 Kelvin, vilket ger en energibesparing på upp till 10 %

> I kombination med ejektor ger det ytterligare 5 % besparing

> Återbetalningstid 2 år

> Separat modul för flexibel placering

> Extra 7–8 % kapacitet

> Mindre avfrostning av skåp

> Säker lösning eftersom ingen vätska återförs till kompressorerna

 

Kontakta din återförsäljare för att få veta mer om hur du kan spara energi

30 % energibesparing på Carrefour

 

Specifikationer 

CuBig 2+1x3 med parallell kompression och Ultra-Low Superheat-modul med kombinerade ejektorer

> 140 kW vid -8 °C

> 30 kW vid -36 °C

> Omgivningstemperatur upp till 42 °C på sommaren

 

Resultat

> 30 % energibesparing enligt Carrefours mätningar

> 75 % mindre avfrostning

> -1,4 °C avdunstning i genomsnitt istället för -9 °C

> COP 4,65
(jämfört med 3,75 med boosterlösning, 3,98 med booster och parallellkompression, 4,18 med parallellkompression och högtrycksejektorer)

Olika energisparnivåer

ENERGIBESPARINGAR


Beroende på vald teknik och det geografiska läget kan du få olika energibesparingar.

 

*Ultra-Low Superheat uppskattas öka MT-förångningstemperaturen med 4 K (flera fall visar dock förbättring på upp till 7 K)

ENERGIBESPARINGupp till 30 %

ÅTERBETALNINGSTID2 ÅR

FLEXIBEL PLACERINGPLACERAS SEPARAT ELLER FÄSTS PÅ AGGREGATET

Technical director Kenneth Madsen förklarar

Om ULS-modulen

Ultra-Low Superheat-modulen används för att köra förångarna med högsta möjliga förångningstemperatur utan att de översvämmas helt.

Se video

DETALJERAD FÖRKLARING

Funktionsprincip

Ultra-Low Superheat-modulen (ULS) används för att köra förångarna med högsta möjliga förångningstemperatur utan att de översvämmas helt.

Modulen består av en sugackumulator, en intern värmeväxlare och en ejektor (tillval).

Sugackumulatorn används för att fånga upp eventuell vätska som kommer tillbaka från förångarna och för att separera gas från vätskan.

Den interna värmeväxlarens primära funktion är att förånga och överhetta gas och flytande CO2 som kommer från sugackumulatorn. Den sekundära funktionen är att underkyla vätskelinjen, vilket resulterar i mindre massflöde i hela installationen och minskat tryckfall.

Ejektorn används för att tömma sugackumulatorn på vätska och, om en gasejektor används, även för att flytta förångad gas från MT-kompressorer till parallella kompressorer.

Om du inte har någon ejektor förbränns den återstående vätskan av den interna värmeväxlar

 • Specifikationer
 • Tillgänglig för aggregat över 100 kW
 • Danfoss- eller Eckelmann-regulator
 • Kan endast beställas med aggregat
 • Fullständigt fabrikstestad

  Längd: 1 200 mm
  Bredd: 800 mm
  Höjd: 1 943 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tillämpningar
 • Parallellsystem:
  Kombiejektor som tillval

  System med endast boosterpump och MT:
  Vätskeejektor som tillval

  Endast LT-system:
  Utan ejektor som tillval

 

 

 

 

 • Installation
 • Monteras på aggregatet i fabrik eller levereras som separat modul.

 • Driftsättning av Advansor krävs för förstagångsinstallationer
MAXIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

KONTAKTA MIG FÖR ENERGIBESPARANDE PÅ MITT PROJEKT