Advansor

TEKNISK UTBILDNING ONLINE

Vi har tagit det bästa av två världar. Våra populära utbildningar finns nu online. Vi går igenom grundläggande teknisk information om koldioxid och lär dig hur du ska gå tillväga. Vårt fokus ligger på "hur" och ger dig kunskap om Advansors koldioxidaggregat - utan ansträngning.

Modul 1 - Hur man hittar, läser och förstår våra olika tekniska dokumentationer Våren 2023

12. september 2023 15:00 — 12. september 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Var du hittar (manualer, diagram och listor)
- PI-diagram – Advansors standarder
- BOM – vad du kan hitta i den
- Kopplingsschema
- Kompressorberäkningar

- Var du hittar (manualer, diagram och listor)
- PI-diagram – Advansors standarder
- BOM – vad du kan hitta i den
- Kopplingsschema
- Kompressorberäkningar

Modul 2 - Funktionen/utformningen av aggregatets högtrycksida och fokuspunkter under installationen Våren 2023

19. september 2023 15:00 — 19. september 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på högtrycksidan – genomgång av PI
- MT Hetgassäkerhet – felsökning av kompressorfel
- Gaskylare – sensorplacering, luft kring gaskylaren
- Högtrycksventil
- Gasejektor – hur den styrs

- Huvudkomponenter på högtrycksidan – genomgång av PI
- MT Hetgassäkerhet – felsökning av kompressorfel
- Gaskylare – sensorplacering, luft kring gaskylaren
- Högtrycksventil
- Gasejektor – hur den styrs

Modul 3 - Funktionen/utformningen av aggregatets gasbypassventil/IT-kompressor, vätskeledning och hur de påverkar varandra Våren 2023

26. september 2023 15:00 — 26. september 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- Receiver – reglering/GPV
- IT-kompressor/AC – utmaningar och lösningar för olja
- Vätskeledning
- Hur den styrs
- Vätskeinsprutning

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- Receiver – reglering/GPV
- IT-kompressor/AC – utmaningar och lösningar för olja
- Vätskeledning
- Hur den styrs
- Vätskeinsprutning

Modul 4 - Funktionen/utformningen och driftsättningen av värmeåtervinningen Våren 2023

3. oktober 2023 15:00 — 3. oktober 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Genomgång av PI
- Relevant anläggningsinformation
- Hur det fungerar – vad man bör vara medveten om som kylentreprenör/systemdesigner
- Kommunicera med styrenheten – signalutbyte

- Genomgång av PI
- Relevant anläggningsinformation
- Hur det fungerar – vad man bör vara medveten om som kylentreprenör/systemdesigner
- Kommunicera med styrenheten – signalutbyte

Modul 5 - Hur fungerar LT-kompressorerna och hur LT-DeSuperheater (intercooler) Våren 2023

10. oktober 2023 15:00 — 10. oktober 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- LT-ledning
- Värmeväxlare i receiver
- Desuperheater
- Hetgasdumpning
- Varmgasavfrostning

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- LT-ledning
- Värmeväxlare i receiver
- Desuperheater
- Hetgasdumpning
- Varmgasavfrostning

Modul 6 - Hur man förbereder sig för driftsättning Våren 2023

17. oktober 2023 15:00 — 17. oktober 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Enklaste sättet att vacuumsuga
- Hur Advansor oljesystem fungerar
- Hur man fyller på olja på de olika plattformarna- CuBig, SteelX(L), Valuepack, MiniBooster
- Givare i oljesystem
- Gasfyllning

- Enklaste sättet att vacuumsuga
- Hur Advansor oljesystem fungerar
- Hur man fyller på olja på de olika plattformarna- CuBig, SteelX(L), Valuepack, MiniBooster
- Givare i oljesystem
- Gasfyllning

Modul 7 - Hur man driftsätter ett system från Advansor Våren 2023

24. oktober 2023 15:00 — 24. oktober 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Kontroll av förångarstyrningar
- Gaskylare
- I/O test
- Gasfyllning
- Vätskepåfyllning/läckagetest av EEV

- Kontroll av förångarstyrningar
- Gaskylare
- I/O test
- Gasfyllning
- Vätskepåfyllning/läckagetest av EEV

Modul 8 - Hur man underhåller ett aggregat från Advansor Våren 2023

31. oktober 2023 15:00 — 31. oktober 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Filterbyte olja - Byte torkfilter - Material att ta med, vad man bör vara medveten om - Presterar enheten bra - Organisation/struktur världen över – Öppettider kontor/telefon/ mail - Hur man hanterar garantiärenden (web formulär) behandlingstid före leverans m.m. - Teknisk service – Telefon och mail. - Teknisk dokumentation – Vart man hittar det (manualer m.m.) - Driftsättning – på plats –...

Se mer

- Filterbyte olja - Byte torkfilter - Material att ta med, vad man bör vara medveten om - Presterar enheten bra - Organisation/struktur världen över – Öppettider kontor/telefon/ mail - Hur man hanterar garantiärenden (web formulär) behandlingstid före leverans m.m. - Teknisk service – Telefon och mail. - Teknisk dokumentation – Vart man hittar det (manualer m.m.) - Driftsättning – på plats –...

Se mer

Modul 9 - Funktion och design av Advansor Chiller- och Pumpmoduler Våren 2023

14. november 2023 15:00 — 14. november 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på våra chillermoduler
- Standardprogrammering – grundläggande krav/relevant kännedom.
- Flödande chiller – funktion och design
- Pumpmodul – funktion och design
- Anslutningar mellan modul och aggregat

- Huvudkomponenter på våra chillermoduler
- Standardprogrammering – grundläggande krav/relevant kännedom.
- Flödande chiller – funktion och design
- Pumpmodul – funktion och design
- Anslutningar mellan modul och aggregat

Modul 10 - Funktion och design av Lågöverhettnings- och Ultralåg-överhettningsmoduler Våren 2023

21. november 2023 15:00 — 21. november 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på vår lågöverhettningsmodul
- Låg överhettning, funktion och design
- Huvudkomponenter, ultralåg-överhettningsmodul
- Ultralåg överhettning, funktion och design
- Krav på installation – tryckfall och Systemmanagers
- Driftsättning

- Huvudkomponenter på vår lågöverhettningsmodul
- Låg överhettning, funktion och design
- Huvudkomponenter, ultralåg-överhettningsmodul
- Ultralåg överhettning, funktion och design
- Krav på installation – tryckfall och Systemmanagers
- Driftsättning

Modul 11 - Funktion/design och driftsättning av värmeåtervinning -avancerad. Advansor värmepumpar Våren 2023

28. november 2023 15:00 — 28. november 2023 16:00
Presenterat av Mats Olsson

- PI diagram – så funkar det
- Extra värme – förångare för falsk last
- Relevant kännedom om saker på plats
- Relevant kunskap som kylinstallatör/konstruktör
- Advansor värmepumpar

- PI diagram – så funkar det
- Extra värme – förångare för falsk last
- Relevant kännedom om saker på plats
- Relevant kunskap som kylinstallatör/konstruktör
- Advansor värmepumpar