Advansor

TEKNISK UTBILDNING ONLINE

Vi har tagit det bästa av två världar. Våra populära utbildningar finns nu online. Vi går igenom grundläggande teknisk information om koldioxid och lär dig hur du ska gå tillväga. Vårt fokus ligger på "hur" och ger dig kunskap om Advansors koldioxidaggregat - utan ansträngning.

Mats Olsson

Modul 1 - Hur man hittar, läser och förstår våra olika tekniska dokumentationer Höst 2024

2. september 2024 9:00 — 2. september 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Var du hittar (manualer, diagram och listor)
- PI-diagram – Advansors standarder
- BOM – vad du kan hitta i den
- Kopplingsschema
- Kompressorberäkningar

- Var du hittar (manualer, diagram och listor)
- PI-diagram – Advansors standarder
- BOM – vad du kan hitta i den
- Kopplingsschema
- Kompressorberäkningar

Mats Olsson

Modul 2 - Funktionen/utformningen av aggregatets högtrycksida och fokuspunkter under installationen Höst 2024

9. september 2024 9:00 — 9. september 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på högtrycksidan – genomgång av PI
- MT Hetgassäkerhet – felsökning av kompressorfel
- Gaskylare och Högtrycksventil – hur den styrs
- Gasejektor – hur den styrs

- Huvudkomponenter på högtrycksidan – genomgång av PI
- MT Hetgassäkerhet – felsökning av kompressorfel
- Gaskylare och Högtrycksventil – hur den styrs
- Gasejektor – hur den styrs

Mats Olsson

Modul 3 - Funktionen/utformningen av aggregatets gasbypassventil/IT-kompressor, vätskeledning och hur de påverkar varandra Höst 2024

16. september 2024 9:00 — 16. september 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- Receiver – reglering/GPV
- IT-kompressor/AC – utmaningar och lösningar för olja
- Vätskeledning - Hur den styrs
- Vätskeinsprutning - Hur den styrs

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- Receiver – reglering/GPV
- IT-kompressor/AC – utmaningar och lösningar för olja
- Vätskeledning - Hur den styrs
- Vätskeinsprutning - Hur den styrs

Mats Olsson

Modul 4 - Funktionen/utformningen och driftsättningen av värmeåtervinningen Höst 2024

23. september 2024 9:00 — 23. september 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Genomgång av PI
- Relevant anläggningsinformation
- Hur det fungerar – vad man bör vara medveten om som kylentreprenör/systemdesigner
- Kommunicera med styrenheten – signalutbyte
- Design och värmeåtervinning

- Genomgång av PI
- Relevant anläggningsinformation
- Hur det fungerar – vad man bör vara medveten om som kylentreprenör/systemdesigner
- Kommunicera med styrenheten – signalutbyte
- Design och värmeåtervinning

Mats Olsson

Modul 5 - Hur fungerar LT-kompressorerna och hur LT-DeSuperheater (intercooler) Höst 2024

30. september 2024 9:00 — 30. september 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- LT-ledning
- Värmeväxlare i receiver
- Desuperheater
- Hetgasdumpning
- Varmgasavfrostning

- Huvudkomponenter – genomgång av PI
- LT-ledning
- Värmeväxlare i receiver
- Desuperheater
- Hetgasdumpning
- Varmgasavfrostning

Mats Olsson

Modul 6 - Hur man förbereder sig för driftsättning Höst 2024

7. oktober 2024 9:00 — 7. oktober 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Enklaste sättet att vacuumsuga
- Hur Advansor oljesystem fungerar
- Hur man fyller på olja på de olika plattformarna- CuBig, SteelX(L), Valuepack, MiniBooster
- Givare i oljesystem
- Gasfyllning

- Enklaste sättet att vacuumsuga
- Hur Advansor oljesystem fungerar
- Hur man fyller på olja på de olika plattformarna- CuBig, SteelX(L), Valuepack, MiniBooster
- Givare i oljesystem
- Gasfyllning

Mats Olsson

Modul 7 - Hur man driftsätter ett system från Advansor Höst 2024

14. oktober 2024 9:00 — 14. oktober 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Kontroll av förångarstyrningar
- Gaskylare
- I/O test
- Gasfyllning
- Vätskepåfyllning/läckagetest av EEV

- Kontroll av förångarstyrningar
- Gaskylare
- I/O test
- Gasfyllning
- Vätskepåfyllning/läckagetest av EEV

Mats Olsson

Modul 8 - Hur man underhåller ett aggregat från Advansor Höst 2024

21. oktober 2024 9:00 — 21. oktober 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Oljetest
- Filterbyte olja
- Byte torkfilter
- Material att ta med, vad man bör vara medveten om
- Presterar enheten bra

- Oljetest
- Filterbyte olja
- Byte torkfilter
- Material att ta med, vad man bör vara medveten om
- Presterar enheten bra

Mats Olsson

Modul 9 - Hur man arbetar med Advansor eftersäljarteam Höst 2024

4. november 2024 9:00 — 4. november 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Organisation/struktur världen över – Öppettider kontor/telefon/ mail
- Hur man hanterar garantiärenden (web formulär) behandlingstid före leverans m.m.
- Teknisk service – Telefon och mail.
- Teknisk dokumentation – Vart man hittar det (manualer m.m.)
- Driftsättning – på plats – hjälp online?
- Reservdelar
- Felsökning av systemet


- Organisation/struktur världen över – Öppettider kontor/telefon/ mail
- Hur man hanterar garantiärenden (web formulär) behandlingstid före leverans m.m.
- Teknisk service – Telefon och mail.
- Teknisk dokumentation – Vart man hittar det (manualer m.m.)
- Driftsättning – på plats – hjälp online?
- Reservdelar
- Felsökning av systemet

Mats Olsson

Modul 10 - Funktion och design av Advansor Chiller- och Pumpmoduler Höst 2024

11. november 2024 9:00 — 11. november 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på våra chillermoduler
- Standardprogrammering – grundläggande krav/relevant kännedom.
- Pumpmodul – funktion och design
- Anslutningar mellan modul och aggregat

- Huvudkomponenter på våra chillermoduler
- Standardprogrammering – grundläggande krav/relevant kännedom.
- Pumpmodul – funktion och design
- Anslutningar mellan modul och aggregat

Mats Olsson

Modul 11 - Funktion och design av Lågöverhettnings- och Ultralåg-överhettningsmoduler Höst 2024

18. november 2024 9:00 — 18. november 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- Huvudkomponenter på vår Ultra-Low Superheat Module
- Ultra-Low Superheat Module, funktion och design
- Huvudkomponenter, ValuePack Low Superheat
- ValuePack Low Superheat, funktion och design
- Krav på installation – tryckfall och Systemmanagers
- Driftsättning

- Huvudkomponenter på vår Ultra-Low Superheat Module
- Ultra-Low Superheat Module, funktion och design
- Huvudkomponenter, ValuePack Low Superheat
- ValuePack Low Superheat, funktion och design
- Krav på installation – tryckfall och Systemmanagers
- Driftsättning

Mats Olsson

Modul 12 - Funktion/design och driftsättning av värmeåtervinning -avancerad. Advansor värmepumpar Höst 2024

25. november 2024 9:00 — 25. november 2024 10:00
Presenterat av Mats Olsson

- PI diagram – så funkar det
- Extra värme – förångare för falsk last
- Relevant kännedom om saker på plats
- Relevant kunskap som kylinstallatör/konstruktör
- Advansor värmepumpar

- PI diagram – så funkar det
- Extra värme – förångare för falsk last
- Relevant kännedom om saker på plats
- Relevant kunskap som kylinstallatör/konstruktör
- Advansor värmepumpar