Advansor
HÅLLBAR VÄRME

3 MW VÄRMEPUMP FÖR FJÄRRVÄRME

HÅLLBAR VÄRME TILL 800 HUSHÅLL

Det danska fjärrvärmeverket i Frederiks ville minska beroendet av naturgas och valde därför två energieffektiva 1,5 MW luft/vatten-värmepumpar med CO2. De två värmepumparna kommer att förse ungefär 800 hushåll med hållbar uppvärmning.

Frederiks påbörjade övergången från fossila bränslen till hållbara alternativ genom att installera solpaneler som ett komplement till naturgas. Solpanelerna står för ungefär 22 % av energin till den uppvärmningskapacitet som behövs. De två nya CO2-värmepumparna använder el för att producera värme, och el ersätter då naturgas som energikälla i stor utsträckning – ända upp till 100 %.

FAKTA

Slutkund: Frederiks fjärrvärmeverk
Entreprenör: Aktive Energi Anlæg
Segment: Fjärrvärme
Bakgrund: Strävan att minska beroendet av naturgas och gå mot mer hållbara alternativ med CO2-värmepumpar
Produkter: 2 x SteelXL 7+5x0
Specifikationer:

  • 3 MW värmekapacitet
  • Permanentmagnetmotorer för maximal energibesparing
  • Parallellkopplade kompressorer för maximal energibesparing
  • Högtrycksejektorer för maximal energibesparing
LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

ENERGIEFFEKTIV LÖSNING

Utöver att vara miljömässigt hållbara är värmepumparna också mycket energieffektiva. Båda har den senaste tekniken med permanentmagnetmotorer, parallella kompressorer och högtrycksejektorer för maximal energibesparing.

Jämfört med andra naturliga köldmedier är en CO2-lösning enkel och snabb att installera på plats eftersom den är fullständigt fabrikstestad. På så sätt uppnås rätt balans mellan effektivitet, investering och installationskostnader.

 

 

HÖGRE COP-VÄRDE

ANVÄNDNING AV SPILLVÄRME FRÅN SOLPANELER

Solpanelerna alstrar spillvärme i form av ljummet vatten (ca +20 °C). En av de två värmepumparna återanvänder varmvattnet för att driva värmepumpen i stället för att slösa bort det, vilket förbättrar energieffektiviseringen och totala COP. Detta innebär billigare värme för de 800 bostäderna i Frederiks.