Advansor
Sparar 50 000 m3 gas/år

90 % mindre gas med CO2-värmepump

CO2-NEUTRAL PRODUKTION

SBS Friction tillverkar bromsbelägg och friktionslösningar för motorcyklar, skotrar, motocrosscyklar och fyrhjulingar över hela världen med produktionsanläggning i Svendborg, Danmark.

Företaget strävar efter CO2-neutral produktion och att bli fossilfritt senast 2025. En del av planen är också att leverera överskottsvärme från produktionen till nätet så att lokalsamhället kan dra nytta av värmen.

FAKTA

Slutkund: SBS Friction
Entreprenör: PVN Køleteknik
Segment: Processkyla och värme
Bakgrund: Öka produktionskapaciteten och nå CO2-neutral produktion till 2025
Produkter: SteelX endast MT 3x0
Uppstart: februari 2023
Specifikationer:

  • 380 kW värmekapacitet vid 35 °C vatteninlopps- och 75 °C vattenutloppstemperatur
  • 370 kW kylkapacitet
  • Chiller-modul för kylning av vatten som används för processkyla
  • Värmeåtervinning för att höja vattentemperaturen för komfortvärme och varmvatten
  • Kommunikation MODBUS/BACNET
  • Permanentmagnetmotorer för maximal energieffektivitet

PRODUKTIONSÖKNING MED STÖRRE VÄRMEPUMP


För att tillverka bromsbelägg av högsta kvalitet använder SBS Friction konduktiv sintringsteknik för att värma upp friktionsmaterialet till 900 °C med hjälp av elektrisk ström. Processkyla krävs för att kyla ner ugnarna till maximalt 50 °C. 

Sedan 2010 har SBS använt värmepumpar för processkyla, komfortvärme och varmvatten. SBS kunde ha valt en lösning för kyla, men valde istället en 380 kW värmepump för att kunna använda överskottskylan från värmeprocessen för processkyla, samtidigt som man får komfortvärme och varmvatten till kontorsbyggnaderna. 

2021 förvärvades SBS Friction av den italienska bromssystemtillverkaren Brembo. Sedan dess har SBS snabbt utökat sin produktionskapacitet. Ökad produktionskapacitet har också inneburit större kylningsbehov, och SBS Friction behövde därför en värmepump med större kapacitet.

BESPARING PÅ 150 000 KHW OCH 50 000 M3

 

Den nya CO2-värmepumpen installerades i februari 2023 och mellan februari och september 2023 sparade SBS Friction 150 000 kWh tack vare värmepumpen.

SBS räknar också med att den nya värmepumpen ska spara 50 000 m3 gas per år, vilket motsvarar 90 % av deras nuvarande gasförbrukning. Resterande 10 % som täcks av gas används under helger och helger då produktionen är stängd och ingen överskottsvärme genereras från värmepumpen.

Minskning av CO2-utsläpp med 51 935 kg

För att nå målet om en CO2-neutral produktion var det viktigt att de befintliga HFC-värmepumparna byttes ut mot en värmepump som körs på naturliga köldmedier.  

De två befintliga värmepumparna var baserade på HFC-köldmedierna R404a och R410a med en global uppvärmningspotential (GWP) på 3911 respektive 2088. CO2 däremot har en global uppvärmningspotential på 1.

De två HFC-värmepumparna hade 23 respektive 8,6 kg köldmedium med ett totalt CO2-avtryck på 51 935 kg. Som jämförelse har den nya CO2-värmepumpen ett CO2-avtryck på 320 kg.

ÖVERSKOTTSVÄRME TILL NÄTET

 

SBS Friction utökar sin produktionskapacitet ytterligare och planerar därför att installera en identisk CO2-värmepump i januari 2024 för att klara den kylkapacitet som krävs. 

Genom att lägga till en andra CO2-värmepump kan SBS sälja överskottsvärmen till nätet.