Advansor

AF Gruppen använder SteelXL som del i sin plan för 90 % förnybar energi


De 4 000 personer som så småningom kommer att bo i området ”Vestre Billingstad” kommer att få energi till sina bostäder från cirka 120 energibrunnar i marken.

Totalt kommer energin att vara 90 % förnybar. Utvecklingen av området kommer att ske under en tioårsperiod.

 

Fakta

Slutanvändare: AF Gruppen
Segment: Energicentral
Kund: Winns AS
Bakgrund: Behov av en värmepump med miljö- och klimatvänliga köldmedier i ett projekt med expansion i flera steg
Produkt: SteelXL 5x0 med värmeåtervinning och Chiller-modul

 

SteelXL-1

 

 

 

STEELXL KOMMER ATT VÄRMA UPP 1 650 LÄGENHETER NÄR OMRÅDET ÄR FULLT UTVECKLAT, MED BÖRJAN PÅ 800 KW UPPVÄRMNING

 

 

Varför SteelXL är det perfekta valet

> Behovet av expansion i flera steg gjorde en koldioxidvärmepump från Advansor till en perfekt lösning på grund av låg delbelastning

> En medelstor värmepump till ett attraktivt pris

> 3-växlarsystem som är speciellt anpassat för kranvatten och rumsuppvärmning har resulterat i lägsta möjliga energiförbrukning

Resultat

>- En miljö- och klimatvänlig lösning med högt COP-värde

> Allt byggdes på aggregatet, vilket minskade arbetstiden och installationskostnaden på plats.

Subtitle
Advansor har med sin expertkunskap hjälpt till med beräkningar för många olika scenarier för att säkerställa bästa möjliga resultat.Aggregatet är kopplat till 22 delcentraler som drivs av fyra olika leverantörer med lite olika värmesystem som krävde olika beräkningar. Det här är det första aggregatet med tre värmeväxlare som vi har levererat tillsammans för att förbättra effektiviteten Under hela konstruktionsfasen hade vi flera möten med Advansors elektriker för att säkerställa rätt styrsystem.Advansor Aftersales har hjälpt till med Winns finjustering av aggregatet efter leverans. Jon-Henning Frost VP Deliveries WINNS Naturlige kuldesystemer