Advansor

190 ValuePack levererade inom 6 månader

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Aldi
Segment: Dagligvaruhandel
Bakgrund: Förvärv av 1 000 Leader Price-butiker och integrering i nytt ALDI-koncept
Produkter: ValuePack

BAKGRUND

  • 600–1 500 m²
  • Mål för klimatåtgärder: minskning av växthusgasutsläpp med 40 procent till 2021 jämfört med 2015

LÖSNING

  • 190+ ValuePack levererade inom 6 månader och 5 dagars eftermontering per butik
  • Integrerad lösning med gaskylare > kapsling och aggregat
  • Driftsättningsförberedning
  • Driftsättningsrapport online
  • Driftsättning inklusive utbildning av entreprenörer på plats
  • Kort ledtid med tre standardiserade system