Advansor

66 000 kWh uppskattad energibesparing per år

FAKTA

Slutkund: Bingo, Bosnien och Hercegovina
Segment: Dagligvaruhandeln
Entreprenör: Klimaterm
Bakgrund: Energieffektivitet
Produkt: SteelX
Specifikationer

  • Värmeåtervinning för varmvatten
  • Ultra-Low Superheat Modul
  • Högtrycks- och vätskeejektorer
  • Permanentmagnetmotorer

UTMANINGAR

 

Bingo hade flera krav på en ny lösning:

> En klimatlösning som kombinerar kyla och värme

> Maximal energieffektivitet, maximala energibesparingar

> En hållbar lösning

> Låga underhållskostnader

LÖSNING

KOMBINATIONSLÖSNING FÖR KYL, FRYS OCH VÄRME  

Överskottsvärmen från kylningen används för varmvattenproduktion. På så sätt går ingen energi förlorad och ingen extra värmekälla behövs.

Lösningen – inklusive nödkylningsaggregatet – baseras på det naturliga köldmediet CO2 med ett GWP-värde på endast 1.

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET

 

Vår Ultra-Low Superheat Modul eliminerar överhettning genom att öka förångningstemperaturen för att nå minskad temperaturskillnad. Detta kräver mindre energi för kylning vilket ökar energibesparingarna.

Högtrycks- och vätskeejektorer valdes till för att ge ytterligare 5 % energibesparingar.

Fyra av de sex kompressorerna har permanentmagnetmotorer för extra energieffektivitet.