Advansor

FÖRVÄTSKNING AV CO2 MINSKAR UTSLÄPP I ATMOSFÄREN MED 10 000 TON CO2 PER ÅR

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Bright Biomethane B.V.
Segment: Bearbetningsanläggning
Bakgrund: Avskiljning av koldioxid i biogasframställning och förvätskning och lagring av CO2.
Produkter: CuBig med värmeåtervinning

UTMANING

 

Koldioxidavskiljningstekniken från Bright Renewables fångar upp CO2 under biogasframställning och omvandlar den till flytande eller gasformig CO2, vilket minskar CO2-utsläppen och ger ökad koldioxidintensitet.

 

LÖSNING

  • CuBig 15 kW MT vid -5 °C, 105 kW LT vid -35 °C
  • Värmeåtervinning som används för processuppvärmning
  • Nödkylningsaggregat med CO2

CO2-KRETSEKONOMI

Koldioxidneutralt – eller till och med koldioxidnegativt? CO2 ses alltmer som en viktig råvara och en del av cirkulär ekonomi.

CO2 som annars skulle hamna i atmosfären kan fångas upp direkt från industriella processer och säljas för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.

CO2 är inte bara det mest klimatvänliga köldmediet för kyl- och värmesystem, utan används också i stor utsträckning i allt från dryckesproduktion till tomatodling.