Advansor

ENERGIBESPARING PÅ 30% FÖR KYLFÖRVARING AV POTATIS

FAKTA

Slutkund: Julien Renault, Frankrike
Segment: Kylförvaring
Entreprenör: Morin Froid
Bakgrund: Energibesparing
Produkt: CuBig II
Specifikationer:

  • Endast MT 240 kW
  • Värmeåtervinning för uppvärmning av sorteringsanläggning
  • Ultra-Low Superheat Modul
  • Permanentmagnetmotorer

CuBig II no background low res

UTMANINGAR

  • Kunden behövde en pålitlig klimatlösning för lagring av 3 400 ton potatis vid 4 °C och uppvärmning av sin sorteringsanläggning.
  • En hållbar lösning med minimalt energisvinn och användning av CO2 som köldmedium.
  • Möjlighet till utbyggnad i flera steg för att framtidssäkra lösningen (upp till 6500 ton)

LÖSNING

KLIMATLÖSNING SOM KOMBINERAR KYLA OCH VÄRME

Överskottsvärmen från kylningen används för att värma upp sorteringsanläggningen. På så sätt går ingen energi förlorad och ingen extra värmekälla behövs, vilket gör lösningen både hållbar och prismässigt konkurrenskraftig.

ENERGIEFFEKTIV LÖSNING


Vår Ultra-Low Superheat Modul eliminerar överhettning genom att öka förångningstemperaturen för att nå minskad temperaturskillnad. Detta kräver mindre energi för kylning vilket ökar energibesparingarna.

Alla fyra kompressorerna i aggregatet utrustade med permanentmagnetmotorer för extra energieffektivitet. Permanentmagnetmotorer säkerställer hög energieffektivitet, exakt varvtalsreglering och låga temperaturnivåer.