Advansor
100 % NATURLIGT KÖLDMEDIUM

HÅLLBART DATACENTER SÄLJER ÖVERSKOTTSVÄRME TILL NÄTET

HÅLLBARA MOLNTJÄNSTER

KIO Networks öppnar ett helt nytt, 1 000 kvm stort datacenter i Valencia, Spanien. Företaget är starkt engagerat i hållbarhet och går längre än standardåtaganden. Det är det första datacentret i Spanien som använder 100 % naturliga köldmedier. Målet är att vara Spaniens mest hållbara leverantör av molntjänster och lösningar.

Lösningen för kyla och luftkonditionering är helt baserad på det naturliga köldmediet CO2. Naturliga köldmedier som koldioxid är de enda köldmedier som är giftfria, inte förstör ozonskiktet, inte skadar dricksvattnet och har ett GWP-värde på 1. Det var därför det perfekta valet för KIO Networks nya datacenter.

FAKTA

Slutkund: KIO Networks
Segment: Datacenter
Bakgrund: Nytt hållbart datacenter
Produkter: 2 x SteelXL (endast MT) och 3 x MiniBooster
Specifikationer:

  • 1,3 MW kylkapacitet
  • 150 kW luftkonditioneringskapacitet
  • Värmeåtervinning för att sälja överskottsvärme till nätet
  • Permanentmagnetmotorer för extra energieffektivitet
  • Nödkylningsaggregat för extra säkerhet
FÖRSÄLJNING TILL NÄTET

ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTTSVÄRME 

Datacenter är storproducenter av överskottsvärme. Servrar i ett datacenter genererar mycket värme och kräver mycket kyla. Kylprocessen genererar också mycket överskottsvärme.

Värmeåtervinning ingår därför i lösningen för det nya datacentret för att återanvända överskottsvärmen från kylprocessen. Överskottsvärmen återanvänds för att värma upp närliggande byggnader via fjärrvärmenätet.

 

 

SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG LÖSNING

NÄR DET INTE ÄR ETT ALTERNATIV ATT DET BLIR FEL

Det nya KIO Networks datacenter är Tier 4, vilket innebär ett datacenter på högsta nivå med fullt feltoleranta komponenter och oberoende distributionsvägar för ström och kyla.

För att garantera den krävda motståndskraften tillhandahöll vi därför en överkapabel lösning med reservstyrenheter och extra kapacitet. Dessutom innehåller lösningen även Advansors nödkylningsaggregat som förhindrar att kylsystemet förlorar kylmedel eftersom det upprätthåller trycket på systemet om aggregatet stannar på grund av ett nödfall eller strömavbrott.

ALTERNATIV FÖR MAXIMAL ENERGIEFFEKTIVITET

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET 

Det första steget mot mer energieffektiva lösningar är alltid minskat svinn. I det här fallet var det första steget att kombinera kyla, luftkonditionering och värme.

Dessutom har permanentmagnetmotorer lagts till på alla 12 kompressorer, vilket ger 7-8 % extra energibesparingar.

 

 

 

 

 

UPP TILL 18 % ENERGIBESPARINGAR MED DRIFTSÄTTNING PÅ PLATS

DRIFTSÄTTNING PÅ PLATS OCH TEKNISK UTBILDNING

För att säkerställa att lösningen är perfekt anpassad till klimat och omgivning inkluderades även driftsättning på plats.

Dessutom fick en grupp tekniker från KIO Networks teknisk utbildning på vår fabrik i Danmark på vårt toppmoderna utbildningscenter.

Utbildningen genomfördes på spanska av våra mycket erfarna eftermarknadsingenjörer. Utbildningen vägledde datacentrets tekniker genom verkliga arbetssituationer och gav dem kunskap om den nya lösningens funktioner och struktur.