Advansor

30 % energibesparing för den tyska livsmedelskedjan

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: EDEKA
Segment: Dagligvaruhandel
Bakgrund: Hållbarhetsmål inklusive utfasning av fossila bränslen och användning av naturliga köldmedier
Produkter: CuBig med värmeåtervinning, Ultra-Low Superheat Modul med HP/LE Ejektor

BAKGRUND

  • 900 butiker
  • 400–5 000 m²
  • Hållbarhetsmål inklusive utfasning av fossila bränslen och användning av naturliga köldmedier
  • Övergång till CO2-aggregat sedan 2009
  • Sedan 2014 kombinerade lösningar med värmeåtervinning för uppvärmning av lokaler och varmvatten

LÖSNING

  • CuBig med värmeåtervinning
  • Ultra-Low Superheat Modul med HP/LE Ejektor
  • Starkare image med rena CO2-lösningar med ett GWP-värde på 1
  • 30 % energibesparing jämfört med en R404A-lösning