Advansor

Livsmedelsförpackningsföretag uppnår 30 % lägre energiförbrukning

Ett brittiskt livsmedelsförpackningsföretag beslöt att ersätta sitt gamla HFC-system med en mer hållbar lösning.

Genom att installera en 300 kW CO2 brine Chiller för processkylning fick de både en hållbar lösning med naturligt köldmedium och 30 % energibesparing.

Lösningen har vunnit ACR News Award ”Chiller of the Year 2022”.

Green cold rack transparent

Fakta

Slutkund: Brittiskt tillverkningsföretag som producerar förpackningsmaterial
Segment: Processindustri
Kund: Greencold Limited
Bakgrund: Ersätta gammal HFC-lösning med en hållbar lösning baserad på naturliga köldmedier.
Produkt:CO2 brine chiller, gaskylare och kapsling
Specifikationer: SteelX endast MT 4x0

120 000 kWh energibesparing och 18 720 m3 mindre vattenförbrukning per år

 

 

 

 

Resultat

- 30 % energibesparing eller 120 000 kWh per år
- Vattenförbrukningen minskade med 18 720 m3/h per år.
- Genom att avlägsna HFC-medier minskas även utsläppen av växthusgaser med motsvarande 600 ton CO2 
(CO2 har GWP = 1)

Vi har utmärkta relationer med Advansor och är mycket nöjda med deras tekniska råd. Vi valde Advansor eftersom koldioxid var ett viktigt krav, och de är ledande leverantörer. Vår kund ville ha en hållbar lösning baserad på 100 % naturliga köldmedier för att hjälpa dem att nå sitt mål med nettonoll koldioxidutsläpp år 2040 i hela verksamheten. Både vi och vår kund är mycket nöjda med lösningen, som ger energibesparingar på 30 % och samtidigt har vi upplevt bra service och hög kvalitet. Simon Andrew, VD Greencold