Advansor

Haukeland Universitetssykehus får naturlig och icke-brandfarlig luftkonditionering

 

Haukeland Universitetssykehus ville övergå till naturlig och icke brandfarlig kylning.

Utrymmet i maskinrummet var extremt begränsat. Advansor kom till platsen och anpassade vår lösning till kundens maskinrum.

Det resulterade i en kompakt design som uppfyller utrymmeskraven och utnyttjar varje kvadratcentimeter.

 

Fakta

Slutanvändare: Haukeland Universitetssykehus
Segment: Sjukhus
Tillämpning: Luftkonditionering
Bakgrund: Övergång till naturlig och icke brandfarlig kylning
Produkt: SteelXL 8+2x0 Parallel. 2,6 MW med Chiller-modul, värmeåtervinning och gaskylare

 

SteelXL-1

 

 

 

 

naturlig luftkonditionering

 

 

 

 

 

 

 

Varför SteelXL är det perfekta valet

> Industriellt aggregat med litet fotavtryck

> Stora kapaciteter och flexibel design

> Den låga kostnaden per kW gjorde det attraktivt för läget i centrum av sjukhuset

> Den smala konstruktionen och modullösningen tillförde flexibilitet för transport och placering

> Låg koldioxidfyllning ger mindre mottagare, vilket minskar fotavtrycket

Resultat

> Den snabba tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att uppfylla kundens krav med CO2

> Advansors hittills största chiller-lösning – och ryms på 6,5 x 5 meter.

Subtitle
Vi uppskattar att Advansor är lösningsorienterade och bidrar med expertis och erfarenhet från sådana anläggningar. Behovet av kylningsprestanda med hög effekt i kombination med det begränsade installationsutrymmet gjorde att projektet var på gränsen till vad som är möjligt. Det goda samarbetet mellan Advansor och Therma Bergen AS, resulterade dock i en lösning som var fördelaktig för både kund och slutanvändare.Advansors flexibilitet gällande konstruktion och design gjorde det här projektet möjligt och vi har bara positivt att säga om samarbetet. Pål H. Haukeland, Therma Bergen