Advansor

Värmepumpslösning för företagspark

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Kvadratera, Norge
Segment: Företagspark Borgeskogen
Bakgrund: Byte från elpanna och bioolja till CO2-värmepump
Produkter:

  • SteelXL vatten/vatten-värmepump
  • Permanentmagnetmotorer
  • Chiller-modul

Utmaningar

  • Ca. 12 000 m2 uppvärmningsyta
  • Renovering av en gammal byggnad som tidigare använde elpanna
  • Ville sänka kostnaderna genom ökad energieffektivitet
  • Önskade lägre underhållskostnader

Lösning

  • 700 kW för lokaluppvärmning och varmvatten
  • SteelXL vatten/vatten-värmepump med chiller-modul
  • Maximal energieffektivitet med permanentmagnetmotorer på alla kompressorer