Advansor

Ny värmelösning 8 timmar

FAKTA

Slutkund: Advansor, Danmark
Segment: Industri
Bakgrund: Övergång till självständig källa för hållbar värme
Produkt: HeatQuantum 600
Specifikationer:

  • 600 kW
  • Luft/vatten
  • MODBUS communication
  • Temperaturprofiler:
    • Vattentemperatur inlopp: 40°C
    • Vattentemperatur utlopp: 80°C
    • Omgivningstemperatur: -5°C

BAKGRUND

> Tillhandahålla lokaluppvärmning och varmvatten

> Övergång till en oberoende värmekälla

> Tillförlitlig värmeleverans

> En hållbar lösning

LÖSNING

>HeatQuantum 600, som ger 600 kW värme

> Plug-and-play: installationen tog totalt 8 timmar, från leverans, anslutning av vatten och el till uppstart

> SCOP/COP: 4,51/2,51

> Tillförlitlig värme under avfrostning

> Naturligt köldmedium med GWP-faktor 1