Advansor

Århus ishall realiserar totala energibesparingar på 50 %

 

Århus stad är angelägen om att minska energiförbrukningen i alla sina byggnader.

På inomhusrinken bestämde de sig för att satsa på den bästa lösningen – koldioxid med direkt expansion.

För att kunna installera koldioxidrören måste golvet bytas ut. Det innebär att energiförbrukningen kan minskas och även att den bästa iskvaliteten kan garanteras genom att temperaturen över isen stabiliseras.

Fakta

Slutanvändare: Århus stad, Danmark
Segment: Ishall
Kund: Multi Køl & Energi A/S
Bakgrund: Minska energiförbrukningen
Produkt: SteelX + pumpmodul

SteelX

SteelX förbättrar iskvaliteten på inomhusrinken genom att stabilisera temperaturen

Varför SteelX är det perfekta valet

Ett ammoniakkylsystem med saltlösning användes tidigare – men med ineffektiv prestanda

> Det aggregat som nu har installerats är utrustat med en högeffektiv motor, en parallell kompressor och högtrycksejektor för att uppnå bästa möjliga energieffektivitet

Resultat

Totala energibesparingar på 50 % kunde realiseras med ny golvisolering, belysning, uppvärmning, ventilation och kyllösningar

"Vår nya koldioxidkyllösning från Advansor har uppfyllt våra förväntningar på alla sätt. Vi har minskat vår elförbrukning för kylsystemet med 50 %, samtidigt som värmeåtervinningssystemet har minskat vår fjärrvärmeförbrukning. På det stora hela är vi mycket nöjda.” Nicolaj Kiilerich, projektledare på avdelningen för tekniska tjänster och miljö, Århus stad