Advansor

18 % energibesparing med full butiksuppvärmning

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Kiwi Norge
Segment: Dagligvaruhandel
Bakgrund: Snäv tidsram för eftermontering
Produkter: ValuePack i kapsling

BAKGRUND

 • 650+ butiker
 • 300–1 000 m²
 • Snäv tidsram för eftermontering i medelstora butiker
 • Sökte standardiserad och tillförlitlig värme- och kyllösning på geografiskt utmanande platser

LÖSNING

 • ValuePack i kapsling
 • Energibesparingar på cirka 18 %
 • Låg överhettning med Advansors patenterade receiver*
 • Nytt börvärde MT -2,5 °C LT: -27 °C
 • Högt stilleståndstryck 60 bar LT/80 bar receiver
 • Komplett butiksuppvärmning görs genom maximal värmeåtervinning
  – med patenterad Advansor-lösning
 • Kontinuerliga leveranser av standard ValuePack 3x2


*Särskilda försiktighetsåtgärder och inställning av förångarregulatorn är nödvändiga för att bibehålla säker drift vid låg överhettning