Advansor

Komplett CO2-lösning för livsmedelsbutiker i Nicaragua

FAKTA

Slutkund: La Colonia
Segment: Dagligvaruhandeln
Bakgrund: Övergång från HFC till en miljövänlig CO2-energieffektiv lösning
Produkter: CuBig med permanentmagnetmotorer och parallellkompression

BAKGRUND

 • 35 butiker​
 • 1 500–2 500 m²​
 • Den första koldioxidneutrala företaget i regionen med en komplett lösning​
 • Butiker som använder CO2: 8 (2022) och 8+ (2023)​
 • Ambitiösa klimatmål med konkreta åtgärder​
 • Ambitiös tillväxt- och förnyelseplan​
 • Energibesparingsmål

Lösning


 • CuBig: MT 66 kW vid -9 °C, LT 10 kW -31 °C​
 • Permanentmagnetmotorer​
 • Parallellkompression​
 • Låga underhållskostnader​
 • Naturligt köldmedium via CO2
 • Enkel installation​
 • Driftsättning på spanska