Advansor
HÅLLBAR KLIMATLÖSNING

Kyla och värme till irländsk distributionscentral

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Lidl Irland
Segment: Distributionscentral
Entreprenör: RSL Irland
Bakgrund: Nytt energioptimerat distributionscenter
Produkter: 5 SteelXL med värmeåtervinning och 2 Chiller-moduler

BAKGRUND

  • Identiska aggregat för smidig användning och enkelt underhåll
  • Multipla aggregat för att ge redundans och motståndskraft till anläggningen
  • Direktexpansionssystem för LT- och MT-
  • Chiller för HT och AC

LÖSNING

> 3 identiska aggregat SteelXL 6+3x4

  • 183 kW vid -38 °C
  • 475 kW vid -8 °C

> Frekvensomriktare på två första MT- och LT-kompressorerna för lastflexibilitet och redundans

> 2 aggregat för kyld glykol för HT och AC SteelX 5x0

  • 335 kW vid 0 °C

> Två Chiller-moduler för varje aggregat för dellast och redundans