Advansor
Distributionscenter på 45 000 M²

Maersk når nettonoll före 2040

En hållbar vision

Maersk, världsledande inom leveranstjänster, inviger ett nytt, toppmodernt distributionscenter på 45 000 kvadratmeter nära Hamilton, Nya Zeeland, som erbjuder lagerplats för över 21 000 lastpallar med kylkedjeprodukter.

Den nya anläggningen kommer att ha över 16 000 kvadratmeter klimatkontrollerat utrymme med temperaturer från -25 °C till 15 °C.

FAKTA

Slutkund: Maersk, Nya Zeeland
Segment: Distributionscenter
Bakgrund: Nytt modernt och energieffektivt distributionscenter
Produkter: 7 SteelXL
Planerad uppstart: Hösten 2023 

Specifikationer:

  • 0,9 MW kylkapacitet
  • Kapacitet för snabbfrysning på 2,1 MW
  • 1,7 MW fryskapacitet
  • 0,15 MW luftkonditioneringskapacitet
  • 2 MW värmekapacitet
  • Värmeåtervinning för golvvärme, varmvatten och hetgasavfrostning
  • Permanentmagnetmotorer på alla MT- och IT-kompressorer
ENERGIEFFEKTIV, TILLFÖRLITLIG OCH KONKURRENSKRAFTIG

LÖSNING SOM KOMBINERAR KYL, FRYS, LUFTKONDITIONERING OCH VÄRME 

Som ett led i Maersks arbete för att nå nettonollutsläpp utrustas distributionscentret i Hamilton med avancerad energihantering. Detta inkluderar solenergi, regnvattenuppsamling, koldioxidsnål byggnation och naturligtvis en klimatlösning från Advansor som kombinerar kyl, frys, luftkonditionering och uppvärmning i ett och samma system baserat på enbart det naturliga och hållbara köldmediet CO2.

Värmeåtervinning
Värmeåtervinning används för avfrostning, golvvärme och varmvatten och bidrar till att minska energiförbrukningen, vilket gör lösningen både hållbar och kostnadseffektiv.

Permanentmagnetmotorer
Permanentmagnetmotorer har lagts till varje enskilt aggregat på MT- och IT-kompressorer, vilket ger 7–8 % extra energibesparing.

STANDARD CO2-LÖSNINGAR

EN PERFEKT MATCHNING

Lösningen består av sju aggregat: tre aggregat för frysprocessen som ger en kapacitet på hela 702 kW vid -45 °C vardera och fyra aggregat för kyllagring. 

Av logistiska skäl har snabbfrysarna konstruerats i par, så att varje modul kan placeras i 40-fotscontainrar.

 

 

 

 

NÅR NETTONOLL

EN GEMENSAM VISION

Maersk har förbundit sig till Science Based Target Initiatives (SBTI) och siktar på att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040. Maersks mål gäller inte bara havsflottan utan omfattar även alla direkta och indirekta utsläpp i hela Maersk-organisationen.

Maersk och Advansor har en gemensam vision om att bli koldioxidneutrala. Det var också en av anledningarna till att Maersk valde Advansor som leverantör till det nya distributionscentret i Hamilton.

Advansor är ISO 50001-certifierat inom energihantering, vilket är en viktig del av vårt mål att bli koldioxidneutrala till 2025 och hjälpa kunder som Maersk att uppfylla sina respektive klimatmål.