Advansor
NATURLIGA KYLDMEDEL

Kyla och värme till Mathems distributionscentral i Sverige

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Mathem
Segment: Distributionscentral
Entreprenör: Frigotech
Bakgrund: Färsk mat direkt till konsumenter
Produkter: 3 SteelXL endast MT + 1 SteelXL
Kapacitet: 220 kW LT + 2325 MT + 650 kW HT

UTMANING

Mathem behövde i första hand MT-kapacitet för att hålla maten så färsk som möjligt i sin stora distributionscentral.

LÖSNING

3 identiska SteelXL 8x0-aggregat endast för MT

  • 775 kW vid -9 °C


SteelXL 5+2x4-aggregat för HT + LT

  • 220 kW vid -30 °C
  • 650 kW vid 0 °C för kyld glykol