Advansor

13 MW minskad energiförbrukning per år

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Mios
Segment: Dagligvaruhandel (Cash & Carry)
Bakgrund: Byte till naturliga köldmedier
Produkter: SteelX

BAKGRUND

  • EDEKA C&C Großmarkt (Mios)
  • Cash and Carry-marknader i Tyskland och Polen
  • Översvämning
  • Byte till naturliga köldmedier
  • Höga omgivningstemperaturer, upp till 40 grader

LÖSNING

  • SteelX med parallellkompression med gaskylare
  • Parallella kompressorer och gasejektorer vid flödning
  • Med kontrollerad flödning av förångarna och endast flödning i det mest belastade fallet är det möjligt att höja sugtemperaturen med 5–6 K beroende på lägsta tillåtna SH. Detta resulterar i ett förbättrat COP-värde på MT-nivån med cirka 30 %.*
  • Hög effektivitet och energibesparingar
  • Uppskattad minskning av den årliga energiförbrukningen på 4,5 %, vilket motsvarar 13 050 kWh – med flödning jämfört med torrexpansionsläge*

 

* Baserat på vetenskapliga mätmetoder från Danfoss under en nioveckorsperiod