Advansor

Kombinerad kyl- och värmelösning för dagligvarubutik

FAKTA

Slutkund: Netto, Danmark
Segment: Dagligvaruhandeln
Entreprenör: SA-AL Køleteknik ApS
Bakgrund: Energieffektivitet och hållbarhet
Produkt: ValuePack med värmeåtervinning
> 55 kW kylning
> 2 kW frysning
> 40 kW värme

UTMANINGAR

 

Butiken hade flera krav på en ny lösning:

> Slippa gasvärmare och värmepannor​

> Garanterat energieffektiva lösningar​

> Användning av naturligt köldmedium

LÖSNING

> Kombinerad kyl- och värmelösning​

> Överskottsvärmen från kylningen ​
 används för uppvärmning av butiken​

 > Inget behov av gaspanna