Advansor

1,5 MW värmepump för fjärrvärme

FAKTA

Slutkund: Odsherred kommun
Segment: Fjärrvärme
Entreprenör: Aktive Energi Anlæg A/S
Bakgrund: Konvertera till fjärrvärme för 244 hushåll
Produkt: Luft/vatten-värmepump
Specifikationer:

 • Ultra-Low Superheat Modul
 • Högtrycks- och vätskeejektorer
 • Permanentmagnetmotorer

UTMANINGAR

 

Kommunen hade flera krav på en ny lösning:

 • Skyldighet att konvertera så många hushåll som möjligt​
  • Värmelösning för 244 hushåll​

 • Ge konsumenterna bästa möjliga pris för värme​
  • Uppvärmning med gas 4000 euro/år
  • Uppvärmning med CO2-värmepump 2000 euro/år

LÖSNING

 • CO2-värmepump för 244 hushåll
 • Mål:  70 % minskning av CO2-utsläppen till 2030 jämfört med 1999
 • Advansor SteelXL 6+6
 • 6 MT + 6 IT-kompressorer
 • 1,5 MW värmekapacitet
 • Permanentmagnetmotorer
  • Energibesparingar på cirka 8 %
 • Högtrycksejektor
  • Energibesparing på cirka 5-10 %
 • Plattform med standardstyrenhet

 

Uppgifter och energibesparingar

 • COP ligger på målet @ 3,4
 • 300 000 m3 gas sparas per år
 • 470 ton koldioxid sparas per år
 • Gas = 670 ton CO2 / år
 • CO2-värmepump = 200 ton CO2/år