Advansor
ÖVER 200 000 kWh SPARAS IN VARJE ÅR

SPAR MINSKAR ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED MER ÄN 50 % MED HJÄLP AV NYA VALUEPACK II
MERA OM VALUEPACK II

58 % LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING MED HJÄLP AV VALUEPACK II


Den norska stormarknaden Spar i Røyken var den första stormarknaden, som installerade nya ValuePack II och därmed testade ny teknik, vilket sparade in mer än 50 % av energiförbrukningen.


Ett kylsystem måste vara konstruerat för att tåla värsta möjliga driftsscenarier, eftersom kraven på temperatur för livsmedelsprodukter är desamma oavsett de yttre omständigheterna. Systemet för SPAR Røyken måste därför dimensioneras för de dagar då det är varmare än 30 grader Celsius utomhus, även om detta är mycket ovanligt i Norge. Därför är systemen ofta större och dyrare än vad de behöver vara under större delen av året och drivs därför inte med full effekt.


FAKTA

Slutkund: SPAR
Segment:
Dagligvaruhandeln
Bakgrund:
Pilotprojekt för nya ValuePack II
Produkt:
ValuePack II med lågtrycksejektor och cylinderavlastningsteknik

 

 

advansor_valuepackII_concrete_a01@0.5x

 

EJEKTORER TAR DEL AV LYFTET

200 000 kWh SPARAS ÅRLIGEN MED HJÄLP AV EJEKTOR
Energibesparingar för kylsystemet på cirka 58 %, vilket motsvarar 200 000 kWh per år jämfört med det system som tidigare användes i butiken. Om energikostnaden är 0,8 kr/kWh innebär det en minskning med 160 000 NOK per år.

Lösningen hos SPAR Røyken har ejektorer, som tar det ”lyft” som kompressorerna normalt tar, och mer lyfts utan att mer kraft behöver användas. Detta ger större kapacitet när det är varmt ute, och anläggningarnas dimensioner kan därmed minskas. Med hjälp av kombinationen av den nya kompressortekniken och ejektorn kan systemets kapacitet regleras bättre och i framtiden kommer det bli möjligt att ha mindre och billigare anläggningar.

senaste energibesparande teknik

VALUEPACK II – EN PERFEKT MATCHNING

 

> Tar inte upp så mycket plats jämfört med en anläggning med                 kapacitet på upp till 136 kW

> Kärnmodulen i ValuePack II ryms på en Europapall, vilket gör det           mycket lätt att hantera ett större aggregat

> ValuePack II innehåller den senaste energispartekniken såsom               lågtrycksejektor och cylinderavlastningsteknik för att höja                       effektiviteten

> Det är en mycket pålitlig lösning, som bygger på erfarenheter från         fler än 2 000 ValuePacks

200 000 kWh SPARAS IN VARJE ÅR

RESULTAT

> Energibesparingar på cirka 58 %-  200,000 kWh -                         EUR 15,000

> Otroligt utrymmesbesparande

> CO2-kylmedel som en hållbar lösning

> Systemet kan lätt kopieras till andra stormarknader

HÖG KAPACITET – LITET FOTAVTRYCK

VALUEPACK II 
JÄMNA DELNINGAR I 3LADDA NER PRISLISTAN
Subtitle
"Jag har absolut ingenting emot att sänka elkostnaderna men det är inte den enda fördelen med det nya systemet. Tidigare hade vi ett enormt tekniskt utrymme, som fylldes till brädden för att rymma kylsystemet men nu passar allting in i detta skåp, så att det sparar otroligt mycket utrymme. Det viktigaste för mig är dock systemets tillförlitlighet. Att man inte får ett meddelande på en lördagskväll, om att kylsystemet har fallerat, betyder väldigt mycket." Butikschef SPAR Røyken, Bjørn Sørlie