Advansor
NATURLIGA KYLDMEDEL

Kyla, värme och AC för distributionscentral

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Transgourmet
Segment: Distributionscentral
Bakgrund: Nytt energioptimerat distributionscenter
Produkter: 4 SteelXL med parallellkompression, värmeåtervinning, gasejektorer, permanentmagnetmotorer och Ultra Low Superheat-modul

BAKGRUND

  • 30 000 m² distributionscentral i Hamburg
  • Hög kapacitet på flera suggrupper
  • Högeffektivt dx-system
  • Integrerat AC- och värmeåtervinningssystem
  • Stort system med krav på effektiv oljehantering
  • Utrymmesbegränsningar
  • Startade 2019

LÖSNING

Fyra identiska aggregat i stål XL 4+3x4 – levererade i två delar

  • 100 kW AC vid +7 °C
  • 375 kW MT vid -3 °C
  • 266 kW LT vid -28 °C


> Tvåstegs värmeåtervinning

> Gasejektor med parallellkompression

> LSPM-motorer

> Ultra Low Superheat-modul (ULSM)