Advansor
Distributionscenter på 65 000 M²

Världens största distributionscentral med CO2

11 MW kapacitet

Det nya distributionscentret i Bardon, Storbritannien, har 65 000 m2 lagerutrymme som kyls och värms upp enbart med CO2 som naturligt köldmedium.

Byggnaden kommer att använda hållbara material och utrustas med energieffektiva teknologier, som vattenåtervinning, LED-belysning och ett fastighetshanteringssystem för att hålla reda på hur energin används över tid och visa på möjliga optimeringar.

Lagret beräknas vara färdigställt till april 2025.

 

FAKTA

Slutkund: Rabattkedja
Segment: Distributionscenter
Entreprenör: Space Engineering Services Ltd
Bakgrund: Nytt modernt och energieffektivt distributionscenter
Produkt: 11 SteelXL
Specifikationer:

  • Värmeåtervinning för golvvärme 
  • Parallellkompression
  • Permanentmagnetmotorer

 

 

KOMBINERAD KYL-, FRYS- OCH VÄRMELÖSNING 

När denna tyska detaljisten renoverar eller bygger nya butiker och distributionscenter är målsättningen alltid att minska utsläpp och energiförbrukning. Denna detaljisten ville därför ha ett energieffektivt och kombinerat kyl-, frys- och värmesystem med kapacitet att tillhandahålla kylning och frysning till sitt lager, samt värme för upptining och sitt golvvärmesystem. Dessutom fattade de ett medvetet och hållbarhetsinriktat beslut att lägga till parallellkompressions- och permanentmagnetmotorer för ytterligare energibesparing.

Värmeåtervinning
Värmeåtervinning används för avfrostning och golvvärme och bidrar till att minska energiförbrukningen, vilket gör lösningen både hållbar och prismässigt konkurrenskraftig.

Permanentmagnetmotorer
Permanentmagnetmotorer har lagts till varje enskilt aggregat, vilket ger 7–8 % extra energibesparing.

STANDARD CO2-LÖSNINGAR

EN PERFEKT MATCHNING

I början krävde leverantören 15 aggregat, men efter optimering minskades antalet till 11, vilket gjorde det mer konkurrenskraftigt och energieffektivt.

Dessutom är alla aggregat standard, fabrikstestade och mycket lättinstallerade.

Ledtiderna var också en viktig aspekt, och alla aggregat levererades inom 4 månader.