Advansor
HÅLLBAR KLIMATLÖSNING

Rabattkedjan sparar 30 % energi med låg överhettning

#gonatrefs

FAKTA

Slutkund: Willys, Sverige
Segment: Dagligvaruhandeln
Bakgrund: Övergång från HFC till en miljövänlig CO2-energieffektiv lösning
Produkter: ValuePack med låg överhettning

BAKGRUND

 • 200+ butiker
 • 1100–4700 m2
 • Företaget ville minska energianvändningen i butiker med energieffektiva kyl-, frys- och värmesystem​
 • Värmeåtervinning från kyla för uppvärmning av butikerna​
 • Övergång från HFC till miljövänligt köldmedium (CO 2)​
 • Kort betalningstid​
 • Strävar efter nollutsläpp (netto) från den egna verksamheten år 2030

Lösning

 • 30 ValuePacks med värmeåtervinning, permanentmagnetmotorer och låg överhettning ​
 • Kylning och frysning för butikerna​
 • Värmeåtervinning till värmelager under kalla månader​
 • Naturligt köldmedium (CO2)​
 • Driftsättning för optimerad energieffektivitet ​
 • Kort betalningstid​
 • Energibesparingar på 30 %