Advansor

Ju bättre vi lyckas - desto bättre är det för klimatet

Globala målen från FN fungerar som en ledstjärna för Advansor. Mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringen är extra viktigt för Advansor och är en naturlig del av företaget.

Störst skillnad gör vi med vår centrala produktion av - världens bästa hållbara kylsystem med koldioxid som köldmedium.

Advansor baseras på idén, att använda koldioxid i kylsystem, för att bekämpa global uppvärmning. Nu är vi ett av världens ledande företag, inom naturliga kylsystem. Vi måste hela tiden tänja på gränserna. För att det gör skillnad.

Kylsystem är grunden för ett modernt samhälle. Resten av världen, bör också få ta del av den möjligheten. Det är inte hållbart att fortsätta använda de kylsystem som vi hittills har använt, eftersom det skadar klimatet och miljön.

Kylsystem påverkar framför allt klimatet på två sätt. Utsläpp av köldmedier samt energin som används för att driva kylsystemet.

Koldioxid har som köldmedium, ingen effekt på klimatet eller miljön. Advansors fokus på att utveckla energieffektiva system, ger lägsta möjliga energiförbrukning.

Det råder ingen tvekan om att kemiska köldmedier, bidrar till den globala uppvärmningen. Det bästa alternativet, är att använda naturliga köldmedier.

Hantering av köldmedier och alternativa köldmedier, kan minska över 100 Gt utsläpp av växthusgaser till 2050. Det är nästan dubbelt så mycket som alla nationer genererade under 2018, enligt Project Drawdowns senaste data.

Vissa diskuterar om dessa initiativ är de viktigaste eller ”endast” bland de tio viktigaste faktorerna för att vända den globala uppvärmningen. Vi lägger inte tid på det. Lösningen är här!

Enligt min åsikt, tycker jag att vi endast borde använda naturliga köldmedier i framtiden - som börjar redan i dag. Det är därför vi endast erbjuder kylsystem med koldioxid. Vi delar med oss av vår teknik, kunskap och erfarenhet med många marknader, segment och applikationer, där koldioxid är det bästa alternativet.

Hållbarhet och ekonomisk tillväxt, kan gå hand i hand. Advansor är ett bevis på det. Vårt nästa ambitiösa mål, är att bli koldioxidneutrala senast 2025 och att fördubbla intäkterna på kort sikt.
Ju bättre vi lyckas - desto bättre är det för klimatet.

kristian
Kristian Breitenbauch
VD, Advansor

 

hexagons_10