Advansor
ALDI HAR ambitiösa klimatåtgärdsmål

NY KLIMATOPTIMERAD ALDI-BUTIK PÅ RÅDHUSPLATSEN I AARHUS
Var hållbar med Advansor

NATURLIGA KYLSKAPER MINSKAR CO2 -UTSLÄPP MED 200.000 KG PER BUTIK

Kylning med naturliga köldmedier bidrar till att uppfylla Aldis ambitiösa klimatmål i en stor utbyggnads- och renoveringsplan.

Aldi har länge haft det ambitiösa klimatmålet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent under 2021 jämfört med 2015. Bland annat genom att använda kylanläggningar med det naturliga köldmediet koldioxid i kedjans nya butiker och genom att bygga om befintliga butiker. Senast genom den nya Aldi-butiken på Rådhuspladsen i Aarhus.

Fakta

Slutanvändare: Aldi DK
Segment:
Livsmedel
Installatör:
SA-AL Kylteknik
Bakgrund:
Ny klimatoptimerad butik i tätbebyggd miljö
Produkt:
ValuePack koldioxidkylanläggning i bullerreducerat skåp

 

valuepack

 

 

ÄNDRING FRÅN KYLMEDEL r404a TILL R744

AMBITIUS EXPANSION OCH RENOVATIONSPLAN 

Aldi använder miljövänliga kylanläggningar med CO2 i både Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Dagligvarukedjans ambitiösa utbyggnads- och renoveringsplan går primärt ut på att lägga om från kylanläggningar med köldmedier R404A, som har en mycket stor effekt på den globala uppvärmningen, till det naturliga köldmediet R744 (koldioxid).

Samtidigt är det viktigt för Aldi att de lagstiftningsmässiga kraven i förhållande till den omgivande miljön är i ordning och att hänsyn tas till grannarna. Den nya butiken på Rådhuspladsen i Århus ligger i ett tätbebyggt område, och kylanläggningen är därför installerad i ett bullerdämpande skåp på taket för att inte ta plats i butiken och störa grannarna.

HÅLLBARA LÖSNINGAR

VALUEPACK - EN PERFEKT MATCH

> Leverantörer måste arbeta mot att uppfylla klimatmålen.

> Butiker ska kunna byggas om inom kort.

> Ett stort antal nya butiker ska byggas, vilket ställer höga krav på                            leverantörernas kvalitet, leveranssäkerhet och service.

> Butikerna är ofta placerade i tätbebyggda områden och de tekniska                      installationerna får inte störa grannar.

 

co2 UTSLÄPP MINSKADE MED 200.000 kg PER BUTIK

RESULTAT

 

Koldioxid som köldmedium har en GWP (Global Warming Potential) på 1, där R404A har ett GWP-värde på nästan 4 000. En anläggning innehåller i genomsnitt cirka 40–50 kg köldmedier vilket motsvarar att koldioxidavtrycket minskas med hela 200 000 kg per butik.
Som jämförelse reduceras koldioxidavtrycketmed31 000 kg per butik i de butiker där ALDI har installerat solcellsanläggningar på taket.

Genom att placera kylanläggningen på taket tar den inte plats i butiken, och det bullerdämpande skåpet säkerställer goda grannförhållanden genom en klimatoptimerad lösning som uppfyller gällande lagstiftning.

 

"Vi har valt Advansor som leverantör av kylanläggningen, eftersom koldioxid som köldmedium är 100 % naturligt och därmed bidrar till att minska koldioxidutsläppen markant och uppfylla vårt ambitiösa klimatmål. Samtidigt har vi fått fantastisk service och leverans i tid." Torben Olsen, Project Manager Energy and Refrigeration Expert, Aldi Danmark
"Vi har återigen valt Advansor som leverantör av koldioxidanläggningar – fantastisk support både när det gäller försäljning och service. Det är extra viktigt med ett nära samarbete i ett sådant här uppdrag för att allt ska komma på plats i rätt tid och med hög kvalitet." Rune Høyer, ägare SA-AL Kylteknik