Advansor
Lager på 445 000 m³ i Polen

30 % energibesparing för Biedronkas nya distributionscenter
Ökad hållbarhet med Advansor

30 % energibesparing med 1 års återbetalningstid

Det nya distributionscentret i Stawiguda är 38 000 m² stort, vilket motsvarar 445 000 m³ kapacitet i modernt lagerutrymme.

Konstruktionen använder lösningar som minskar miljöpåverkan, till exempel intelligenta belysningssystem som justerar ljuset efter den naturliga ljusintensiteten, och ett klimatsystem som använder det naturliga köldmediet CO2 för optimering av förvaringstemperaturen för färska livsmedel. Detta är en hållbar lösning som även ger energibesparingar på 30 % genom användning av den senaste tekniken.

Stawiguda-lagret kommer att leverera till över 200 butiker och är den största och modernaste anläggningen i denna kedja som har 17 distributionscenter och som levererar till 3 250 butiker i över 1 100 städer i Polen.

Fakta

Slutkund: Biedronka, Polen
Segment: Distributionscenter
Kund: Linea - Systemy Chlodnicze Sp. z o.o.
Bakgrund: Nytt modernt distributionscenter som servar 170 butiker
Produkt: SteelXL
Specifikationer:

 • Värmeåtervinning 1 steg for 50–60 °C
 • Gasejektor med parallellkompression
 • Permanenta magnetmotorer
 • Ultra-Low Superheat Modul

 

 

Hållbarhet och energieffektivitet

Kombinerad kyl-, frys- och värmelösning

När den polska detaljisten Biedronka renoverar eller bygger nya butiker och distributionscenter är målsättningen alltid att minska utsläpp och energiförbrukning. Biedronka ville därför ha ett mycket energieffektivt och kombinerat kyl-, frys- och värmesystem med kapacitet att tillhandahålla kylning och frysning till deras lager, samt värme för upptining och golvvärmesystemet. Dessutom fattade de ett medvetet och hållbarhetsinriktat beslut att lägga till parallellkompressions- och permanentmagnetmotorer för att ytterligare spara energi.

Värmeåtervinning
Värmeåtervinning används för avfrostning och golvvärme och bidrar till att minska energiförbrukningen, vilket gör lösningen både hållbar och prismässigt konkurrenskraftig.

Ultra-Low Superheat på MT
Vår Ultra-low Superheat Modul eliminerar överhettning genom att öka förångningstemperaturen för att nå minskad temperaturskillnad. Detta kräver mindre energi för kylning och vilket ökar energibesparingarna.

Hållbara lösningar

En perfekt matchning

En hållbar lösning som implementerar den senaste tekniken och ger energibesparingar på 30 % jämfört med ett sedvanligt boostersystem. En annan positiv bieffekt är minskad avfrostning av förångarna när systemet körs med högre förångningstemperatur.

 

 • Kombinerad kyl-, frys- och värmelösning
 • Alternativ för ökad energieffektivitet
 • Hållbar lösning
 • Enkel installation och enkelt underhåll
 • Låg total ägandekostnad
30 % energibesparing – ett års återbetalningstid

RESULT

 • 31 % besparing jämfört med en standard-boosterlösning
 • Ett års återbetalningstid för en optimerad lösning
 • En hållbar lösning med det naturliga köldmediet CO2   
  - Global uppvärmningspotential (GWP) CO2 = 1
  - Global uppvärmningspotential (GWP) R404 = 4000