Advansor
34 500 m² lageranläggning hos Stokrotka

2,4 mw kylkapacitet för distributionscenter
Ökad hållbarhet med Advansor

2,4 mw installerat på 2 dagar

Det tog bara 2 dagar att starta upp systemet, inklusive uppstartshjälp och utbildning av teknikerna på plats. Dessutom behövs ingen säkerhetshantering och knappt något underhåll.

Fakta

Slutkund: Stokrotka
Segment: Distributionscenter
Kund: ROSZAK Chłodnictwo Klimatyzacja
Bakgrund
: Nytt modernt distributionscenter
Produkt: Fyra parallellkopplade SteelXL 600 kW
Specifikationer: Värmeåtervinning för avfrostning, parallellkompression, HP-ejektorer

 

Hållbarhet och energieffektivitet

Fullt fabrikstestad, standardiserad kvalitet

Stokrotkas distributionscenter i Teresin har en yta på 34 500 m². För sitt kyllager använder de fyra identiska CO2-kylaggregat på vardera 600 kW. Detta ger en total kapacitet på 2,4 MW med en standardiserad och fullt fabrikstestad lösning som är mycket snabb och enkel att installera. Det tog bara 2 dagar att starta upp systemet, inklusive uppstartshjälp och utbildning av teknikerna på plats. Dessutom behövs ingen säkerhetshantering och knappt något underhåll.

Det helt nya distributionscentret har därmed också en hållbar lösning, då den är baserad på det naturliga köldmediet CO2 med en GWP-faktor på ett.

Hållbara lösningar

En perfekt matchning

  • Fyra identiska aggregat för snabb installation och minimalt underhåll
  • CO2 är ett mycket enkelt köldmedium att arbeta med
  • Ingen säkerhetshantering krävs
  • Höga krav på prestanda och kvalitet
Låg total ägandekostnad

RESULTAT

  • Standardiserad lösning som ger 2,4 MW
  • Uppstart på två dagar inklusive utbildning
  • Låg total ägandekostnad
  • Hållbar lösning baserad på CO2


 

Detta är den tredje kylinstallationen från Advansor för våra distributionscenter. De tidigare har fungerat mycket bra, helt problemfritt, så vi tvekade inte att välja en Advansor-lösning denna gången också. Advansor tillhandahåller även teknisk utbildning på plats, så att vi samtidigt kan förbättra vår kompetens och få ut mesta möjliga av lösningen. Jakub Mącik, Kylspecialist, Stokrotka